SŽDC chce zbourat starý vyšehradský most. Doprava se ale bez něj neobejde

Vyšehradský železniční most s lávkou pro pěší. Foto: Jan SůraVyšehradský železniční most s lávkou pro pěší. Foto: Jan Sůra

Úsek mezi hlavním nádražím a Smíchovem a především více než stoletý ocelový most pod Vyšehradem je nejvýznamnější úzké hrdlo pražského

Úsek mezi hlavním nádražím a Smíchovem a především více než stoletý ocelový most pod Vyšehradem je nejvýznamnější úzké hrdlo pražského železničního uzlu. Správa železniční dopravní cesty léta mluví o jeho modernizaci, která měla už dávno začít. V roce 2015 pak hovořil tehdejší generální ředitel Pavel Surý o zahájení stavby v roce 2019.

První kopnutí je stále v nedohlednu, posun ale přeci jen přišel. Správa železniční dopravní cesty oznámila (a první informoval server iDnes.cz), že starý most nelze zachránit. Jedinou cestou je jeho demolice a výstavba nové konstrukce. „Průzkum prokázal, že stávající nosná konstrukce je ve výrazně horším stavu, než se původně předpokládalo. Použitá ocel je z dnešního pohledu pro dynamicky namáhané mostní konstrukce zcela nevhodná a v rámci rekonstrukce je nutné vyměnit minimálně 60 procent prvků stávající ocelové konstrukce s efektem prodloužení životnosti nosné konstrukce o pouhých 30 let,“ uvedla mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

Správa železnic tak přehodnotila záměr most opravit. Nově hodlá ponechat a opravit jen pilíře, konstrukce bude nová, měla by se ale co nejvíce podobat té současné. Dá se přitom hovořit o tom, že jde ze strany SŽDC o vypuštění pokusného balonku, který nyní vyvolá řadu reakcí. Sama správa železnic si je vědoma toho, že nový nápad bude mít mnoho odpůrců. Mimo jiné bude třeba z mostu sejmout památkovou ochranu, což je zdlouhavý a nejistý proces.

Dá se očekávat i odpor dopravců. „Pražský železniční most je stěžejní stavbou, bez které se neobejdeme. Leží na ní prakticky veškerá regionální i dálková doprava z Prahy na západ, dopad v dopravě by jistě byl v celé republice,“ uvedl ve čtrnáctideníku Českých drah Železničář ředitel Regionální obchodního centra Jakub Goliáš. Podle něj jsou odklony možné přes most Inteligence v Braníku, ale pouze v omezené míře. „Zatím však není rozhodnuto, zda jakým způsobem bude tato významná dopravní stavba vyřešena,“ dodal Goliáš.

Jedna z variant. Dvojčata mostů pod Vyšehradem, starý a nový. Vizualizace: SŽDC

Jedna z variant. Dvojčata mostů pod Vyšehradem, starý a nový.
Vizualizace: SŽDC

Správa železnic přitom donedávna hovořila o tom, že hned vedle starého mostu vystaví most nový. Ten by byl dvoukolejný, přesunula by se na něj jedna kolej ze starého mostu, kde by pak zůstala pouze jedna kolej. Takový postup by vyřešil i komplikace spojené s výlukami. Spolu s novým mostem by pak vznikla i zastávka Výtoň. O novém mostu se dnes nemluví, ke zbourání toho starého je ale ještě daleko. Jeho součástí jsou i lávky pro pěší, které se nyní opravují.

Tagy most SŽDC Vyšehrad
36 komentářů