SWIETELSKY rozšířil speciální činnosti o trhací práce a odstřely

1) Silnice I/42 Brno, Žabovřeská I–II. etapa, sanace a zpevnění svahů. Pramen: Swietelsky1) Silnice I/42 Brno, Žabovřeská I–II. etapa, sanace a zpevnění svahů. Pramen: Swietelsky

Závod zajišťoval například odstřely horniny pro základy vodního díla Krounka–Kutřín, stavební jámy pro most přes Orlík nebo odstřel komínu v Mnichově Hradiště (vizte video).

Zpět na článek

Komentáře nejsou povoleny.