SWIETELSKY rozšířil speciální činnosti o trhací práce a odstřely

1) Silnice I/42 Brno, Žabovřeská I–II. etapa, sanace a zpevnění svahů. Pramen: Swietelsky1) Silnice I/42 Brno, Žabovřeská I–II. etapa, sanace a zpevnění svahů. Pramen: Swietelsky

Závod zajišťoval například odstřely horniny pro základy vodního díla Krounka–Kutřín, stavební jámy pro most přes Orlík nebo odstřel komínu v Mnichově Hradiště (vizte video).

Na sedmdesát odstřelů v trase budoucí dálnice D4, které provádí závod Speciální stavby SWIETELSKY stavební v rozsáhlém skalním masivu u Milína, patří mezi současné největší zakázky na trhací práce při inženýrských stavbách. Ty doplňují odborné činnosti, jako jsou zakládání staveb, injektáže, kotvení nebo sanace skalních masivů nad komunikacemi. Všechny tyto práce pak doprovází vrtání všech možných délek a průměrů.

„Už v minulosti jsme prováděli vrtání pro trhací práce a zajišťovali stavební jámy a zářezy. Od toho už byl jen krok k samotným trhacím pracím a odstřelům, s nimiž jsme začali předloni,“ říká Milan Chodacki, ředitel závodu Speciální stavby SWIETELSKY stavební.

V největším zářezu na budoucí trase dálnice D4 nedaleko Milína je nutné pro trasu dálnice odtěžit přes 40 tisíc m3 horniny. Práce začaly loni na podzim a skončí v létě. Předcházela jim několikaměsíční příprava projektů a projednávání s báňským úřadem.

Odstřely se vždy pečlivě připravují a každému předchází odborné zhodnocení geologické situace. Až na jejím základě střelmistři určují množství použité trhaviny a rozsah odstřelu. Exploze skálu rozruší a nastupují bagry.

1) Silnice I/42 Brno, Žabovřeská I–II. etapa, sanace a zpevnění svahů. Pramen: Swietelsky2) Strojní vrtaní hřebíků ve výšce až 35 m. Pramen: Swietelsky stavební3) Silnice II/292 Benešov u Semil, sanace skalního masivu. Pramen: Swietelsky stavební

„Zaměřujeme se především na technicky a technologicky zajímavé stavby, které vyžadují mnohdy jedinečné speciální vybavení. Důležitým krédem je nabídnout objednateli komplexní řešení od technického návrhu až po dodávku většiny možných technologií v tomto oboru,“ dodal Milan Chodacki.

V roce 2022 závod zajišťoval také odstřely horniny třeba pro základy vodního díla Krounka–Kutřín nebo stavební jámy nového železničního mostu přes Orlík v sousedství technické památky mostu Červená nad Vltavou. A také odstřely starých továrních komínů v bývalém areálu Liaz v Mnichově Hradišti a ve firmě Iveco ve Vysokém Mýtě. Zde se musel z bezpečnostních důvodů na čas přerušit i provoz na přilehlé železnici a silnici první třídy.

„Díky pečlivé projekční přípravě oba zhruba osmdesátimetrové komíny padly přesně na předem stanovené místo. To jen potvrdilo, že jsme schopni v podobných výzvách obstát,“ uvedl Milan Chodacki.

Mezi technicky a technologicky náročné akce patří také sanace skal v Brně-Žabovřeskách na silnici I/42. Při ní se v zadání zvažovalo několikaměsíční použití trhavin k rozšíření profilu nového průtahu městem téměř bez následného zajištění. Skutečná kvalita hornin ale byla mnohem horší, a proto nový skalní zářez po odtěžení vyžadoval masivní zajištění pomocí kotvení skalních bloků, síťování a ochranných plotů a bariér.

„Při těchto pracích, které po dvou letech na jaře skončí, se využily téměř všechny typy vrtných souprav, které máme. Náročná je zejména koordinace prací na skalních svazích s pracemi na tramvajové trati a tunelu,“ uvedl stavbyvedoucí Lukáš Svrčina, vedoucí projektu závodu Speciální stavby SWIETELSKY stavební.

Nový realizační projekt, který obsahoval téměř všechny používané technologie, vznikal průběžně během prováděných prací. A i když došlo k významnému zvýšení sanačních prací, původní termín dokončení byl dodržen.

Závod Speciální stavby společnosti SWIETELSKY stavební byl založen v únoru 2018 a od té doby se podílel na mnoha menších i velkých stavbách dopravního, pozemního i vodního stavitelství v Česku a na Slovensku.

Tagy Swietelsky stavební trhací práce
Žádné komentáře