Svor se dočká obchvatu, ŘSD počítá se zahájením příští rok

Silnice I/9 ve Svoru. Foto: Google Street ViewSilnice I/9 ve Svoru. Foto: Google Street View

Obchvat bude dvoupruhový, v části bude stoupací pruh navíc.

Obyvatelé Svoru na Českolipsku by se do necelých tří let měli dočkat velké úlevy od tranzitní dopravy, která obcí projíždí po silnici I/9. Stavba s odhadovanou cenou 635 milionů korun má začít příští rok, Ředitelství silnic a dálnic již vypsalo soutěž na zhotovitele.

Vyplývá to z informací na profilu zadavatele a v informačním letáku, termín pro podání nabídek je v květnu. Nový obchvat naváže na aktuálně rozšiřovanou silnici I/9 (s I/13) mezi Novým Borem a Svorem, její součástí je i nová okružní křižovatka. Tato stavba bude hotová letos.

První úsek I/9 bude čtyřpruhový, u Svoru zmizí nebezpečná křižovatka

Nový obchvat je dlouhý 1,877 kilometru, je navržen jako dvoupruhový s jedním stoupacím pruhem. ŘSD původně plánovalo širší verzi, kvůli úspoře nákladů ale centrální komise ministerstva dopravy rozhodla o zúžení. Součástí stavby jsou přeložky stávajících komunikací, inženýrských sítí, nové mostní objekty a protihlukové stěny. Jedná se o novostavbu v nezastavěném území, vedoucí převážně po zemědělsky využívaných pozemcích.

Výstavbou přeložky silnice I/9 dojde k odstranění dopravně závadných míst nacházejících se na stávající trase a podstatnému zlepšení životního prostředí v obci Svor,“ uvedlo ŘSD. Obcí denně projede přes šest tisíc aut, z toho více než šestina jsou kamiony. Detailně je stavba popsána v informačním letáku.

Trasa obchvatu Svoru. Foto: ŘSD
Tagy I/9 I/9 Svor obchvat Svoru Ředitelství silnic a dálnic ŘSD Svor
16 komentářů