První úsek I/9 bude čtyřpruhový, u Svoru zmizí nebezpečná křižovatka

Lávka pro pěší přes silnici I/9 a I/13 u Nového Boru. Foto: Projektový ateliér VanerLávka pro pěší přes silnici I/9 a I/13 u Nového Boru. Foto: Projektový ateliér Vaner

Hotovo má být v roce 2024.

Ředitelství silnic a dálnic dnes oficiálně začalo aktuálně největší stavbu v Libereckém kraji. Mezi Novým Borem a Svorem dojde k rozšíření silnice I/9 na čtyřpruh. Součástí akce bude i proměna nebezpečné křižovatky ve Svoru, kde vznikne kruhový objezd.

Stavba za 544 milionů korun bude znamenat i první čtyřpruhovou část silnice I/9. „Potřeba zkapacitnění vychází především ze stávajících vysokých dopravních intenzit a s tím spojených častých dopravních nehod. V úseku totiž dochází k souběhu dvou velmi frekventovaných silnic I. třídy,“ řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Jde o úsek, kde je silnice v souběhu se silnicí I/13.

Trasa silnice I/9 a I/13 u Nového Boru, kde dojde k rozšíření vozovky. Foto: ŘSD

Trasa silnice I/9 a I/13 u Nového Boru, kde dojde k rozšíření vozovky. Foto: ŘSD

V rámci stavby dojde k rozšíření stávající silnice o dva jízdní pruhy, které od sebe budou směrově odděleny. Úprav se dočká také mimoúrovňová křižovatka Nový Bor, kde budou doplněny odbočovací a připojovací pruhy. V obci Svor bude místo současné nebezpečné stykové křižovatky vybudována křižovatka okružní. Všechny tyto úpravy přinesou výrazné zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu.

Součástí stavby budou tři nové mosty, z toho dva přes migrační trasy pro zvěř a také nezbytné přeložky inženýrských sítí a doprovodných cest, jako jsou přístupy na lesní i obecní pozemky. Vzhledem k tomu, že je tento úsek místem častých dopravních nehod, kdy kromě nebezpečného předjíždění patří mezi hlavní příčiny také střety se zvěří, bude celý úsek oplocen.

Sdružení firem Eurovia CS, SaM silnice a mosty a Integra stavby získalo letos největší silniční zakázku v Libereckém kraji. Hotovo má být v roce 2024.

Tagy Eurovia CS I/13 I/9 I/9 Nový Bor - Svor Integra stavby Ředitelství silnic a dálnic ŘSD SaM silnice a mosty
38 komentářů