SuVo: Místo koridoru cyklostezka, náves i železniční skanzen. SŽ půjčila obcím koleje

IV. koridor, estakáda u obce Radíč. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářIV. koridor, estakáda u obce Radíč. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Trať měla být dle původních záměrů kompletně snesena, podle nových plánů zcela zmizí jen troleje.

Zatímco Správa železnic (SŽ) finišuje se stavbou nového úseku IV. koridoru Sudoměřice – Votice (SuVo), přilehlé obce řeší využití uvolněných nemovitostí po staré trati. Ta přitom zcela nezmizí, část jí bude i s pomocí Správy železnic zachována pro drážní muzeum a provoz turistických drezín.

Jak vyplývá z registru smluv, Správa železnic uzavřela se spolkem obcí Mikroregion Voticko smlouvu, na základě které obcím starý železniční svršek i s příslušenstvím zapůjčí. Trať měla být přitom dle původních záměrů kompletně snesena, podle nových plánů zmizí jen troleje.

„Obce chtějí část železničního svršku zachovat, na jeho odkup by ale neměly peníze. Proto věc řešíme smlouvou o výpůjčce objektů,“ řekl deníku Zdopravy.cz Ondřej Göpfert, náměstek SŽ pro investice – oblast Praha. Smlouva nicméně obsahuje i klauzuli o možném budoucím převodu majetku na obce.

Smlouva se týká zhruba dvou kilometrů tratě ve Střezimíři a okolí. „Vypůjčitel projevil zájem ve výše zmíněném úseku dráhy vybudovat prostor určený k provozování turistických drezín a nádražního muzea Dráhy císaře Fr. Josefa, a v této souvislosti požádal půjčitele o zachování vybraných součástí dráhy, které měly být po dokončení investiční akce odstraněny,“ píše se ve smlouvě. Kromě kolejí se smlouva týká například i nádražních lamp, zarážedel, rozhlasu, návěstidel, stavědel nebo garáže na drezínu. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Obce zřejmě získají i drážní těleso, a to nejspíš zdarma (pokud to schválí vláda). V plánech mají například cyklostezky, což rovněž zkřížilo původní záměry Správy železnic. Ta hodlala především zářezy využít k uložení materiálu vytěženého v nových tunelech (Deboreč a Mezno) a při přesunu zemních hmot. Tímto způsobem ale mohla postupovat jen částečně. Jak upozornil Göpfert, z důvodů uložení materiálu nebudou cyklostezky v niveletě staré tratě. „Zachováváme ale přijatelný sklon pro cyklisty,“ doplnil manažer.

V Heřmaničkách, které stará trať dělí na dvě části, je v plánu na místě kolejiště zbudování návsi se zázemím například pro hasiče.

Téměř dvacet kilometrů koridoru v nové stopě bude jednokolejně zprovozněno pro nákladní vlaky 30. června a pro osobní vlaky 1. července ráno. Dvoukolejně se pak bude jezdit od září. Velkoryse pojatá stavba měla podle vysoutěžené ceny vyjít na 4,4 miliardy, aktuálně se počítá s náklady 5,4 miliardy. K nárůstu ceny došlo mimo jiné kvůli problémům s podložím v tunelech a přeprojektování na rychlost až na 200 km/h (pro naklápěcí soupravy).

Mapa nového úseku mezi Sudoměřicemi a Voticemi. Foto: SŽDC

Mapa nového úseku mezi Sudoměřicemi a Voticemi. Foto: SŽDC

Plány obcí se starou tratí (Pramen: Mikroregion Voticko)

– vybudování cyklostezky a in-line dráhy Votice – Olbramovice
– vytvoření nové návsi v obci Heřmaničky
– vytvoření odpočinkové zóny v obci Ješetice
– vytvoření dráhy pro historické drezíny ve Střezimíři
– vybudování muzea císaře Františka Josefa v nádražní budově ve Střezimíři
– propojení cyklostezek se stávajícími cyklotrasami a Greenways
– propojení přes katastrální území obce Bystřice až k zámku Konopiště u Benešova na severu a v jižní části regionu propojení až k městu Tábor

IV. koridor, budoucí zastávka Ješetice. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářNová zastávka Ješetice. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářIV. koridor, křížení staré a nové stopy nedaleko severního portálu tunelu Deboreč. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářMostek na staré trati u Ješetic. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářNádraží Ješetice z železniční mapy zmizí, trať bude přeložena do tunelu Deboreč. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářNádraží Ješetice z železniční mapy zmizí, trať bude přeložena do tunelu Deboreč. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářNádražní budovy Ješetice z 80. let škoda nebude. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářNádraží Ješetice skončí, nahradí jej zastávka na výjezdu z tunelu Deboreč. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářNová estakáda u Heřmaniček. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářNádražní budova Heřmaničky patří Českým drahám. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářStanice Heřmaničky z železniční mapy zmizí, nahradí ji nová zastávka na přeložce tratě. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářNová estakáda u Heřmaniček. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářNádražní budova Heřmaničky patří Českým drahám. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářStanice Heřmaničky z železniční mapy zmizí, nahradí ji nová zastávka na přeložce tratě. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářIV. koridor, estakáda u obce Radíč. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářIV. koridor, estakáda u obce Radíč. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářIV. koridor, estakáda u obce Radíč. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářIV. koridor, tunel Deboreč. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářIV. koridor, tunel Deboreč. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářIV. koridor, tunel Deboreč. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářPohled na zastávku Střezimíř a portál tunelu Mezno (léto 2021). Pramen: Správa železnicStanice Heřmaničky připomíná historii železnice.
Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářHeřmaničky, provizorní propojení staré a nové tratě a vznikající zastávka. Pramen: Správa železnicZátěžové zkoušky estakády na koridoru Sudoměřice - Votice. Pramen: Správa železnicZátěžové zkoušky estakády na koridoru Sudoměřice - Votice. Pramen: Správa železnicZátěžové zkoušky estakády na koridoru Sudoměřice - Votice. Pramen: Správa železnic
Tagy IV. koridor Správa železnic Sudoměřice - Votice
53 komentářů