Šumavskou trať opraví Chládek & Tintěra, vlaky mají začít jezdit začátkem prosince

Železniční zastávka Lipka leží ve výšce 900 metrů nad mořem. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářŽelezniční zastávka Lipka leží ve výšce 900 metrů nad mořem. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Výluka na šumavské lokálce z Volar do Strakonic zapříčiněná nestabilním náspem by měla skončit 30. listopadu. Takové je hlavní sdělení,

Výluka na šumavské lokálce z Volar do Strakonic zapříčiněná nestabilním náspem by měla skončit 30. listopadu. Takové je hlavní sdělení, které vyplývá ze smlouvy mezi Správou železniční dopravní cesty a společnostmi Chládek & Tintěra (z Litoměřic) a AZ Sanace. Smlouva s vybranými zhotoviteli byla zveřejněna v registru smluv. Náklady činí více než 117 milionů korun bez DPH.

Práce v kritickém úseku u zastávky Lipka ale zdaleka neskončí s příchodem prosince, firmy mají lhůtu na provedení stavební části do dubna, celý projekt pak musejí uzavřít do konce červena příštího roku. Vedle stavby samotné si zajistí i projekt a stavení povolení.

„Řešení spočívá v zajištění stability náspu provedením opěrných zdí. Dále z důvodu zlepšení stability dojde k posunutí koleje na horní straně náspu směrem dovnitř oblouku. Z tohoto důvodu budou nahrazeny dřevěné pražce, pražci tvaru Y a bude zde zřízena bezstyková kolej,“ přiblížila práce už dříve mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová. Kritické místo je uprostřed lesa a nejbližší přejezd, tedy přístupový bod, je vzdálen 1,5 kilometru. „Kolej bude snesena a znovu položena v celé délce od přístupového místa pro opravy až po samotné místo havárie, kde je možné napojit stávající svršek na nový stav,“ doplnila mluvčí.

Násep se ocitl v havarijním stavu koncem května poté, co jej narušily vydatné deště. Provoz vlaků musel být zastaven.

Podobnou havárii řeší SŽDC už více než rok v Krušných horách. Trať do Moldavy poškodil v březnu 2017 sesuv svahu v nepřístupném terénu mezi novoměstským a mikulovským tunelem. Sanaci provádí Strabag Rail, nečekaná zjištění v geologii už cenu navýšila na 64 milionů korun. Hotovo má být do konce roku.

Tagy Chládek&Tintěra lokálka násep Strakonice Šumava SŽDC Volary
18 komentářů