Studii na rychlovlaky z Prahy do Polska zpracuje firma pokutovaná za kartel

Jednotky ICE T u Norimberka. Foto: Deutsche Bahn.Jednotky ICE T u Norimberka. Foto: Deutsche Bahn.

Stát již opustil plán na možné trasování nové trati přes Liberec.

Dvě firmy ze skupiny Sudop Group získaly další zakázku Správy železnic na přípravu vysokorychlostních tratí. Za 12,6 milionu korun zpracuje sdružení společností Sudop Praha a Moravia Consult studii proveditelnosti, která má ukázat, kudy vést trasu pro rychlé vlaky z Prahy do dolnoslezské metropole Wrocław (Vratislav).

S jedinou výjimkou studie na vlaky z Prahy do Drážďan tak Sudop Group zatím ovládá přípravu rychlých spojení. Firma byla nedávno pokutována za kartelovou dohodu právě u zakázek Správy železnic, která o výběru informovala v tiskové zprávě.

V soutěži cena výrazně klesla: odhadovaná cena byla 20 milionů korun. Správa železnic už dříve rozhodla o tom, že do Polska pojedou rychlovlaky trasou přes přes Hradec Králové. Studie má ukázat, kudy vlaky s odbočkou do Pardubic pojedou.

„Posouzena a navržena bude její celková technická koncepce, tedy zda bude sloužit i nákladní dopravě nebo v jakém rozsahu bude v této trase využita i současná železniční síť. Bude provedena také optimalizace návrhu ve vztahu k územním limitům, definice možností napojení do uzlů Praha, Hradec Králové a Pardubice, definice vazeb na navrhovanou celostátní síť VRT a dalších hlavních tratí nebo identifikace problémových míst včetně možností jejich řešení,“ uvedla Správa železnic v tiskové zprávě.

Trasy RS5 k posouzení v územně-technické studii.

Trasy RS5 k posouzení v územně-technické studii. Varianta přes Liberec se již dál neposuzuje.

Stavba až za 150 miliard korun

Trasa bude navazovat na chystanou vysokorychlostní trať Polabí z Běchovic do Poříčan, odbočka bude v Hořanech. Studie proveditelnosti by měla být dokončena do 18 měsíců od podpisu smlouvy s dodavatelem.

Jde o první zakázku na takzvanou trasu RS5, která byla v původních plánech vedena variantně přes Liberec a Hradec Králové. Ještě při zpracování územně-technické studie se řešily obě varianty, teď je ve hře už jen trasa přes východ Čech.

Plán na vysokorychlostní spojení do dolnoslezského hlavního města, který schválila v květnu 2017 vláda, je označován jako trať RS5. Délka trasy na českém území je kolem 160 kilometrů. Správa železnic v zadávací dokumentaci mluví o nákladech na stavbu ve výši 86–152 miliard korun.

Kdy by se reálně mohlo začít stavět, není jasné. Jisté ale je, že ze seznamu všech navrhovaných vysokorychlostních tratí nebude mít trať do Polska nejvyšší prioritu. Spojení mezi Prahou a Vratislaví by mělo navíc dříve zrychlit po silnici díky rozestavěné D11, v Polsku se již stavba dálnice blíží ke státní hranici.

Tagy Moravia Consult RS5 Správa železnic Sudop Praha Top VRT vysokorychlostní spojení Česko - Polsko vysokorychlostní železnice
145 komentářů