Studie ukazuje, jak by se mohlo proměnit ostravské přednádraží

Vizualizace ze studie proměny předprostoru ostravského hlavního nádraží. Zdroj: Ateliér CASUAVizualizace ze studie proměny předprostoru ostravského hlavního nádraží. Zdroj: Ateliér CASUA

Pověřená firma zveřejnila vizualizace z urbanistické a dopravní studie přednádražního prostoru ostravského hlavního nádraží.

Architektonická kancelář CASUA zveřejnila několik vizualizací z urbanistické a dopravní studie přednádražního prostoru ostravského hlavního nádraží. Tou byla pověřena ve spolupráci s firmou Afry na základě výběrového řízení.

Jak uvádí ateliér na svých stránkách, cílem procesu bylo nalezení vhodného urbanistického konceptu řešeného území v návaznosti na městskou dopravu a na okolní urbanistickou strukturu. Úkolem bylo vytvořit adekvátní veřejný přednádražní prostor a přestupní terminál na městskou a příměstskou hromadnou dopravu coby multimodální dopravní uzel třetího největšího města v republice.

„Základem práce byla poměrně podrobná dopravně urbanistická analýza, která zhodnotila stav a možnosti celého území a zejména jejich návaznosti na nejbližší území. Území například navazuje na jednu z nejkomplexnějších urbanistický realizací architekta Camilla Sittého z přelomu 19. a 20. století. Celá oblast by se tak měla do budoucna propojit v jeden urbanistický celek s logickým vyústěním v dopravním terminálu. S přivedením vysokorychlostní tratě na terminál Ostrava hlavní nádraží se tak více než zdvojnásobí počet lidí, kteří denně projdou řešeným územím. Studie zachovává základní urbanistické a architektonické charakteristiky území a přináší do prostoru novou kvalitu veřejného prostoru a komfort přestupních vazeb,“ komentuje na svých stránkách vypracovanou studii ateliér Casua.

Projekt se tak zapojí do velké rekonstrukce celého dopravního uzlu Ostrava. Stavba se podle posledních informací odložila, investice za 25 miliard má začít nejdříve v roce 2028. Deníku Zdopravy.cz to v únoru potvrdila Správa železnic. Jako důvod bylo tehdy uvedeno čekání na dokumentaci ze strany města a neočekávané prodloužení řízení o umístění stavby. Magistrát však tehdy informace o zpoždění popřel, neměl o něm prý informace.

Vizualizace ze studie proměny předprostoru ostravského hlavního nádraží. Zdroj: Ateliér CASUAVizualizace ze studie proměny předprostoru ostravského hlavního nádraží.
Zdroj: Ateliér CASUAVizualizace ze studie proměny předprostoru ostravského hlavního nádraží. Zdroj: Ateliér CASUAVizualizace ze studie proměny předprostoru ostravského hlavního nádraží.
Zdroj: Ateliér CASUAVizualizace ze studie proměny předprostoru ostravského hlavního nádraží.
Zdroj: Ateliér CASUAVizualizace ze studie proměny předprostoru ostravského hlavního nádraží.
Zdroj: Ateliér CASUAVizualizace ze studie proměny předprostoru ostravského hlavního nádraží.
Zdroj: Ateliér CASUAVizualizace ze studie proměny předprostoru ostravského hlavního nádraží.
Zdroj: Ateliér CASUAVizualizace ze studie proměny předprostoru ostravského hlavního nádraží.
Zdroj: Ateliér CASUAVizualizace ze studie proměny předprostoru ostravského hlavního nádraží.
Zdroj: Ateliér CASUAVizualizace ze studie proměny předprostoru ostravského hlavního nádraží.
Zdroj: Ateliér CASUA

 

Tagy Casua ostrava Ostrava hlavní nádraží přednádražní prostor uzel Ostrava železniční uzel Ostrava
38 komentářů