Stod se zbaví tranzitu. Třináctikilometrová přeložka silnice do Bavorska má územní rozhodnutí

I/26, prostor budoucí křižovatky Střelice. Pramen: dokumentace EIA/EKOLA groupI/26, prostor budoucí křižovatky Střelice. Pramen: dokumentace EIA/EKOLA group

Obchvat Stodu je největší ze staveb, které ŘSD na důležitém tahu do Bavorska přes Folmavu chystá.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pokročilo v přípravě zřejmě nejdůležitějšího úseku v rámci snahy o kultivaci silnice I/26 jižně od Plzně. Téměř 13 kilometrů dlouhá přeložka od dálnice D5 ke Stodu získala po roce a čtvrt od podání žádosti územní rozhodnutí.

Informace se objevila na úřední desce plzeňského krajského úřadu. Nyní běží patnáctidenní lhůta pro případná odvolání k ministerstvu dopravy. Po nabytí právní moci územního rozhodnutí může ŘSD přistoupit k výkupu pozemků.

„Zahájení stavby předpokládáme do konce roku 2026,“ uvedlo ŘSD. Hotovo má být v roce 2030. Začátek stavby bude na dnešní okružní křižovatce u obce Úherce jižně od sjezdu Nýřany na D5 (Exit 93), konec bude na mimoúrovňové křižovatce Střelice jižně od Stodu. Spolu se Stodem se díky přeložce zbaví tranzitu Líně, Zbůch a Chotěšov.

Přeložka silnice I/26 D5 - Stod. Pramen: ŘSD

Přeložka silnice I/26 D5 – Stod. Pramen: ŘSD

Podle ŘSD v obcích nyní panuje „neúnosná dopravní situace“, navíc dnešní podoba I/26 dávno neodpovídá požadavkům na silnice I. třídy. Nevyhovuje „směrové a výškové vedení, ani šířkové uspořádání“. Přeložka bude střídavý třípruh, na kterém mimo jiné budou tři mimoúrovňové křižovatky a jedna lávka pro pěší. Severně od Stodu vznikne velká oboustranná odpočívka. Náklady se dnes odhadují na 2,6 miliardy korun.

Obchvat Stodu je jen jednou (i když největší) ze staveb, které ŘSD na důležitém tahu do Bavorska přes Folmavu chystá. První na seznamu je obchvat Babylonu na Domažlicku, u kterého Krajský úřad Plzeňského kraje aktuálně zahájil společné územní a stavební řízení. Stavět se má v letech 2025 až 2027.

Na obchvat Stodu naváže obchvat Holýšova, který se má stavět v letech 2029 až 2032. Zhruba ve stejné době se má stavět i obchvat Horšovského Týna. V minulosti byly postaveny obchvat Staňkova a přeložky Horšovský Týn – Meclov, Draženov – Havlovice a Česká Kubice – státní hranice.

Tagy I/26 I/26 D5 - Stod ŘSD
28 komentářů