cargo

Stihne stát postavit D1 včas? Na razítka i výběr stavební firmy mu zbývá rok

Vizualizace dálnice D1 u Přerova. Foto: ŘSDVizualizace dálnice D1 u Přerova. Foto: ŘSD

Pokud se nezačne stavět do příštího listopadu, celý povolovací proces se protáhne o několik let.

Velká hra o čas se stává z případu stavby dálnice D1 u Přerova. V říjnu soudem zrušené rozhodnutí krajského úřadu o změně umístění dálnice znamená další zkrácení času na možné zahájení stavby včas nebo její odložení o několik let.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nemá ale termín zahájení stavby zdaleka ve svých rukou. Aktuální platnost stanoviska EIA vyprší, pokud se nezačne stavět příští rok v listopadu. Pokud stavba nezačne, proces EIA zkoumající vlivy na životní prostředí začne znovu. Vždy trvá několik let.

Krajský soud v Ostravě minulý týden zveřejnil konkrétní důvody, proč rozhodnutí napadané žalobou Dětí Země a Krajiny pro Dluhonice zrušil. Podle předsedy Dětí Země Miroslava Patrika se ukazuje, že v případu chybovali jak úředníci na olomouckém magistrátu a krajském úřadě, tak na ministerstvu životního prostředí (MŽP).

Soutěž na zhotovitele ještě letos

Ředitel brněnského závodu ŘSD David Fiala chce ještě v prosinci vypsat soutěž na samotnou stavbu, aby se mohlo po získání všech povolení začít stavět prakticky okamžitě. Ani tu nemusí mít ve svých rukou: stačí jedna námitka k antimonopolnímu úřadu a tendr se může protáhnout o několik měsíců.

To, co soud vytýká v rozhodnutí magistrátu a krajskému úřadu, je řešitelné v řádu dnů,“ míní Fiala. MŽP bude muset vydat nové, opravené stanovisko k zimní údržbě.

Děti Země dnes v tiskové zprávě uvedly, že soud vyhověl čtyřem ze sedmi bodů žaloby. Čekají, kdy úřady své chyby napraví. „Soud předně uznal námitku, že požadavek závazného stanoviska EIA o vyřešení zimní údržby na dálnici při jejím průchodu ochranným pásmem vod až při kolaudačním řízení je nezákonný, neboť je to nutné doložit již při jejím umístění. Dále soud uznal, že všechny požadavky tří závazných stanovisek na ochranu vod, významných krajinných prvků a krajinného rázu měly být zahrnuté do podmínek územního rozhodnutí, neboť ukládat jen některé požadavky je nepřípustné,“ vysvětlil předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Děti Země: absurdní postup úřadů

Patrik se v tiskové zprávě pozastavil nad postupem olomouckého magistrátu. „Z uložených požadavků závazných stanovisek jako by na trhu vybral jen některé a ty pak zahrnul do územního rozhodnutí. Další absurditou pak bylo, když krajský úřad v Olomouci tuto jasnou nezákonnost neopravil, ačkoliv Děti Země ho na to ve svém vyjádření z května 2020 upozornily,“ dodal Patrik. Podle něj jde o důkaz systémové podjatosti krajského úřadu.

„Je teď na krajském úřadě, zda odstranění nezákonností zajistí sám nebo to udělá olomoucký magistrát, přičemž Ministerstvo životního prostředí musí vydat nové závazné stanovisko EIA,“ tvrdí dále Patrik, který připomíná, že Krajský soud v Ostravě bude ještě rozhodovat o žalobě tří fyzických osob z Dluhonic.

Soud naopak jako nedůvodné zamítl tři žalobní body z celkových sedmi. Jeden se týkal platnosti zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, jehož soulad s ústavou už dříve doložil Ústavní soud. Soud také zamítl námitku obou spolků, že ve spisu chyběl projekt na ochranu dotčených biotopů zvláště chráněných druhů živočichů, neboť jeho předložení požaduje rozhodnutí o výjimce ze zákona o ochraně přírody a krajiny, takže ho do řízení o změně umístění stavby není nutné přikládat.

Soud se nakonec neztotožnil ani s upozorněním, že některá vyjádření vlastníků a provozovatelů technických sítí před vydáním rozhodnutí krajského úřadu již nebyla platná, takže měla být aktualizována. Podle názoru soudu nemohou ekologické spolky předkládat námitky, které se netýkají vlivu na životní prostředí.

Budoucí D1 Říkovice - Přerov. Pramen: ŘSD

Budoucí D1 Říkovice – Přerov. Pramen: ŘSD

Úsek D1 z Říkovic do Přerova je poslední chybějící částí dálnice D1. I kvůli tomu je město zatíženo tranzitní dopravou přímo v centru.

Tagy D1 D1 Přerov - Řikovice Děti Země Ředitelství silnic a dálnic ŘSD seznam
85 komentářů