cargo

Stávku kvůli režijkám podpořily všechny železniční odbory, chtějí obecné řešení pro kraje

Elektrická jednotka 560 v Brně. Foto: České dráhyElektrická jednotka 560 v Brně. Foto: České dráhy

Chystanou stávku na jihomoravské železnici podpořily na jednání tento týden všechny drážní odborové centrály. Připojily se tak k Odborovému sdružení

Chystanou stávku na jihomoravské železnici podpořily na jednání tento týden všechny drážní odborové centrály. Připojily se tak k Odborovému sdružení železničářů, které přípravu stávky ohlásilo začátkem ledna. Železničáři chtějí stávkovat kvůli tomu, že ve vlacích objednávaných Jihomoravským krajem neplatí od ledna režijky. Odbory přitom požadují systémové řešení pro všechny kraje.

„Odborové centrály působící na železnici jsou hrubě nespokojeny se stavem, kdy od 1. ledna 2020 není pro většinu držitelů režijek zajištěna možnost využívat režijních jízdních výhod ve vlacích ČD objednávaných Jihomoravským krajem. Žádají proto důrazně všechny zainteresované strany, aby nejpozději do 30. ledna zajistily tuto možnost za reálných a přijatelných cenových podmínek odpovídajících charakteru tohoto benefitu,“ uvedli odboráři ve společném prohlášení.

Současně žádají, aby se pro všechny kraje našlo systémové řešení. „A to na tom principu, aby v případě brutto smluv mezi krajem a ČD byla výše případné kompenzace od ČD pro daný kraj za užívání vlaků objednávaných tímto krajem držiteli režijek vypočtena jako podíl z celkové částky vybrané za roční prolongaci režijních výhod všech držitelů režijek odpovídající podílu dotčených vlaků na celkovém objemu vlaků zajišťovaných ČD,“ doplnily odbory.

Kraj argumentuje tím, že vlaky objednává v režimu brutto, kdy riziko tržeb jde za krajem. Na režijky by tudíž doplácel. Jako řešení navrhl příplatek k režijce ve výši 1500 korun za rok. Odboráři jsou od 2. ledna ve stávkové pohotovosti.

Odborové centrály podporující stávku na jižní Moravě

Odborové sdružení železničářů (OSŽ)
Federace strojvůdců ČR (FSČR)
Svaz Odborářů Služeb a Dopravy (SOSaD)
Aliance drážního provozu (ADP)
Federace vlakových čet (FVČ)
Federace železničářů ČR (FŽČR)
Federace vozmistrů (FV)
Demokratická Unie Odborářů (DUO)
Unie železničních zaměstnanců (UŽZ)
Odborové sdružení zaměstnanců síťových odvětví (OSZSO)
Cech strojvůdců ČR (CS ČR)

Tagy Jihomoravský kraj odbory režijky stávka Top
874 komentářů