2206_CENDIS_sleva_jizdne_Zdopravy_728x90

Stavbaři osadili nový most na trati Uničov – Šumperk, je dvakrát delší

Osazování nového mostu na trati Uničov - Šumperk (červen 2022). Pramen: Správa železnicOsazování nového mostu na trati Uničov - Šumperk (červen 2022). Pramen: Správa železnic

Výluka na trati je od poloviny letošního února, s dokončením obou staveb se počítá v závěru letošního roku.

Na trati Uničov – Šumperk došlo dnes k usazení nové mostní konstrukce, která převede trať přes silnici ze Šumperka na Hraběšice a Nový Malín. Nový most je dvakrát delší (27 m) než ten původní, který omezoval automobilový provoz pod tratí.

„Průjezd pro automobily byl omezený jeho rozpětím a také výškovým limitem 3,1 metru. V rámci rekonstrukce trati zhotovitelská společnost vybudovala nové železobetonové opěry a těžkým jeřábem na ně postupně umístila dvě části ocelové konstrukce,“ uvedla Správa železnic.

Nový železniční most bude zároveň širší, jeho štěrkové lože umožní podle SŽ tišší jízdu vlaků i snazší údržbu. Silnice pod ním se díky většímu rozpětí napřímí a zahloubí, nová volná výška podjezdu bude činit 4,5 metru.

Modernizace trati probíhá od loňského roku, Správa železnic ji rozdělila na dvě etapy. Z Uničova do Libiny a z Libiny do Šumperka. Úsek Libina – Šumperk provádí za 1,36 miliardy korun sdružení Subterra, Porr a Eltra. Trať mezi Uničovem a Libinou modernizuje OHL ŽS, Eurovia a Elektrizace železnic Praha, vysoutěžená cena činí 1,65 miliardy.

Mezi Libinou a Šumperkem byly v celé délce odstraněny koleje a z větší části také odtěženo původní štěrkové lože. Pokračují práce na mostech a propustcích, šest z celkových 52 na tomto úseku již bylo zcela dokončeno. Stavbaři provedli odvodnění trati, vybudovali trativody a zajistili svah poblíž Libiny.

V Hrabišíně a Novém Malíně postavili budovy pro technologie a v Šumperku novou napájecí stanici, trať už také lemují sloupy pro trakční vedení. Probíhá výkop hlavní kabelové trasy sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a pokládka kabelů. V následujícím období se budou montovat také technologie zabezpečovacího zařízení a trakčního vedení.

Na úseku blíže k Uničovu se letos hlavní práce soustředí mezi Troubelicemi a Libinou. V obou stanicích se nyní sanuje železniční spodek, byly v nich zřízeny nové trafostanice a upraveny výpravní budovy. V Troubelicích bude budova sloužit už pouze jako technologický objekt, vlaky budou místo dosavadní stanice obsluhovat novou zastávku blíže středu obce. V úseku vrcholí práce na konstrukcích mostů a propustků, souběžně se sanují skalní zářezy a instalují zajišťovací sítě. Rovněž na stavbě Uničov – Libina jsou už osazené téměř všechny trakční stožáry.

Trať bude elektrifikována stejnosměrnou soustavou s možností přepnutí na „střídavinu“. Po rekonstrukci budou moci vlaky jezdit mezi Uničovem a Šumperkem až stokilometrovou rychlostí. Výluka na trati je od poloviny letošního února, s dokončením obou staveb se počítá v závěru letošního roku. Následně počítá Správa železnic s instalací ETCS.

Tagy Správa železnic trať Uničov - Šumperk
15 komentářů