Stavba tramvajového tunelu v Brně pokročila, hotovo je prvních sto metrů

Stavba tramvajového tunelu v Brně v Žabovřeské. Foto: ŘSDStavba tramvajového tunelu v Brně v Žabovřeské. Foto: ŘSD

Ražba tunelu zatím nepřinesla omezení dopravy.

Sdružení firem Eurovia, Hochtief a Subterra se dostalo při ražbě tunelu pro tramvajovou trať podél Velkého městského okruhu v Brně v Žabovřeské ulici téměř do třetiny plánované délky, tedy zhruba ke stovce metrů. Nově nad stavbou „bdí“ i soška svaté Barbory, patronky havířů.

Druhá etapa stavby začala letos na jaře. Ražba tunelu pro tramvaje, který povede skálou pod Wilsonovým lesem, je jednou z hlavních částí stavby v hodnotě přes dvě miliardy korun. „Nyní dvakrát denně probíhají trhací práce. Blížíme se ke 100 metrům tunelu, přičemž 1. června to bylo pouze 55 metrů. Připravují se práce pro výstavbu galerie. Zatím se zhotoviteli daří používat technologické postupy, při kterých není nutné omezovat dopravu. Jak dlouho tento stav vydrží, uvidíme podle situace na staveništi. Trhací práce na galerii si ale omezení dopravy vyžádají určitě,“ přiblížil ředitel Závodu Brno Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) David Fiala.

Druhá etapa stavby má přinést ukončení zúžení mezi dvěma již vybudovanými úseky velkého městského okruhu. Úzký koridor mezi řekou a skalním masivem neumožňuje vést vedle sebe čtyřpruhovou komunikaci velkého městského okruhu společně s tramvajovou tratí. Proto povede tramvaj nově částečně v tunelu a zmizí úzké silniční hrdlo.

Dvouletá tramvajová výluka

Tramvajový tunel s únikovou štolou bude tvořit jedna tunelová trouba. Délka jižní přesypané části je tři metry, délka ražené části je 334 metrů a délka severní přesypané části je 164 metrů. S přeložením tramvajové trati do tunelu je spojená dvouletá výluka tramvají linky 1, nutná k tomu, aby stavba skončila dříve. Tunel má být hotový na přelomu letošního a příštího roku.

Ve čtvrtek se na stavbě objevila i soška svaté Barbory. „Socha patronky váží asi 15 kilogramů a je vysoká zhruba půl metru. Odlili ji z litiny ve Švýcarsku a stavbě ji věnoval ředitel projekční společnosti Amberg Engineering Vlastimil Horák. Po dokončení prací bychom sv. Barboře rádi nechali zasvětit také kapli sv. Antonína Paduánského, která se nachází poblíž plánovaného tunelu. Kaple tak bude zasvěcena hned dvěma svatým,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

V Brně se aktuálně staví ještě druhý tramvajový tunel, vede ke Kampusu v Bohunicích.

Stavba tramvajového tunelu v Brně v Žabovřeské. Foto: ŘSDSoška sv. Barbory bdící nad stavbou tunelu v Žabovřeské. Foto: Brno.czStavba tramvajového tunelu v Brně v Žabovřeské. Foto: Eurovia CSStavba tramvajového tunelu v Brně v Žabovřeské. Foto: Eurovia CSStavba tramvajového tunelu v Brně v Žabovřeské. Foto: ŘSDStavba tramvajového tunelu v Brně v Žabovřeské. Foto: ŘSDVýstavba VMO Brno na Žabovřeské, příprava na odstřel. Pramen: ŔSDStavba Brno, Žabovřeská. Pramen: ŘSDŽabovřeská, stavba VMO Brno. Pramen: ŘSDŽabovřeská, stavba VMO Brno. Pramen: ŘSDVizualizace další etapy městského okruhu v Brně v Žabovřeské ulici. Foto: BrnoTrasa části Velkého brněnského okruhu v Žabovřeské. Foto: ŘSD
Tagy brno I/42 VMO Žabovřeská VMO Brno
38 komentářů