Stavba obchvatu Svitav může začít, ŘSD podepsalo smlouvu s Eurovia CS a M-Silnice

Obchvat Svitav. Foto: ŘSDObchvat Svitav. Foto: ŘSD

Cena v soutěži klesla o více než třetinu. Hotovo má být v roce 2023. .

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) může začít se stavbou dalšího obchvatu. Se sdružením firem Eurovia CS a M-Silnice podepsalo smlouvy za 787 milionů korun na stavbu obchvatu Svitav na silnici I/43.

Vyplývá to z dat v registru smluv. „Zároveň stavební povolení nabylo právní moci a nic již nebrání zahájení realizace stavby. Stane se tak začátkem roku 2022,“ uvedl na twitteru generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Vysoutěžená cena je o 37 % nižší, než byla odhadovaná cena.

Přeložka má vedle motoristů přinést úlevu zejména obyvatelům žijícím v blízkosti stávajících silnic I/43, I/34 a II/366, které procházejí centrem města těsně sevřené zástavbou. Silnice I/43 navíc prochází úzkými a nízkými podjezdy pod tratěmi Brno – Česká Třebová a Žďárec u Skutče – Svitavy. Podjezdy jsou vedeny jako dopravní závada. Nově se silnice s tratěmi vůbec křížit nebude. Detailně je stavba popsána v informačním letáku ŘSD. Hotovo má být v roce 2023.

Silnice I/43, Svitavy, obchvat. Pramen: ŘSD

Silnice I/43, Svitavy, obchvat. Pramen: ŘSD

Výběr zhotovitele prodlužovalo řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), které bylo zahájeno na návrh společnosti Metrostav Infrastructure na zrušení tendru. Firma se domáhala zrušení výběrového řízení z důvodu jeho netransparentnosti. ŘSD obdrželo šest nabídek.

Novostavba bude měřit téměř deset kilometrů, součástí bude osm mostů, dvě mimoúrovňové křižovatky a šest protihlukových stěn. Silnice I/43 je hlavní spojnicí východních Čech s Brnem. Detailně je stavba popsána v informačním letáku ŘSD.

Tagy Eurovia CS I/43 M-Silnice obchvat Svitav Ředitelství silnic a dálnic ŘSD Svitavy
34 komentářů