LOT 3a leaderboard

Stavba dalších 8,8 kilometru D55 začíná, Skanska ji dokončí do tří let

Skrývka zeminy. Foto: SkanskaSkrývka zeminy. Foto: Skanska

Řidiči se mají po novém úseku svézt v dubnu 2024.

Ve Starém Městě u Uherského Hradiště dnes začíná stavba nového úseku dálnice D55. Skanska má na dokončení 8,8 kilometru dálnice ze Starého Města do Moravského Písku čas do roku 2024. Vyjde na 1,9 miliardy korun.

„Začínáme přeložkami některých stavebních objektů, například potoka Dlouhá řeka. Musíme vytvarovat nové koryto, do něhož se pustí voda, a nad starým korytem se zbuduje konsolidační násyp. Dále budeme pracovat na přeložkách plynu a elektřiny a budeme pokračovat zemními pracemi v celé trase,“ říká projektový manažer Skanska Lubomír Pilný.

Celá stavba v rovině a s potřebnou ochranou proti povodním má velký objem násypů – v maximální míře se zde bude využívat materiál z výkopů, i tak ale bude nutno dovézt až 10 000 tun materiálu denně.

V celé trase již proběhl archeologický průzkum. Čtyřproudá dálnice s živičným povrchem začíná za mimoúrovňovým křížením Staré Město-jih se silnicí I/50, kde navazuje na předchozí již budovaný úsek Babice – Staré Město.

Čtyři metry vysoká protihluková stěna

Součástí stavby je i mimoúrovňová křižovatka Nedakonice, úsek pak na jihu končí provizorním napojením na silnici II/427 severně od Moravského Písku. U Nedakonic je na základě výsledků hlukové studie navržena téměř půlkilometrová protihluková stěna vysoká čtyři metry, která ochrání obyvatele vesnice před hlukem. Pro řidiče se má dálnice otevřít v dubnu 2024, kompletně bude hotová v listopadu 2024.

Z Moravského Písku bude dálnice pokračovat do Bzence, úsek má již stavební povolení.

Celá D55 od Olomouce přes Přerov a Otrokovice k Břeclavi má měřit 101 kilometrů, hotovo je nyní 18 kilometrů. Od roku 2018 se staví tři kilometry jihovýchodního obchvatu Otrokovic (koncem června otevřen v polovičním profilu) a loni v září začala i stavba devíti kilometrů v úseku Babice – Staré Město. Úsek Přerov – Hulín bude mít D55 společný s dálnicí D1.

D55 má být nejkratším spojením Ostravy a Olomouce s Břeclaví a Bratislavou. Dálnice po dokončení odvede dopravu z center 18 měst a obcí.

Úsek D55 Staré Město - Moravský Písek. Pramen: ŘSD

Úsek D55 Staré Město – Moravský Písek. Pramen: ŘSD

Tagy D55 D55 Staré Město - Moravský Písek Ředitelství silnic a dálnic ŘSD seznam Skanska
41 komentářů