Stavba D1 u Přerova může běžet dál, soud nepřiznal žalobě odpůrců stavby odkladný účinek

Stavba D1 u Přerova, stav v druhé polovině února 2023. Foto: ŘSDStavba D1 u Přerova, stav v druhé polovině února 2023. Foto: ŘSD

Stavba dál pokračuje podle harmonogramu.

Ředitelství silnic a dálnic může dál pokračovat se stavbou posledního úseku dálnice D1 kolem Přerova. Krajský soud v Ostravě nevyhověl žádosti trojice obyvatel Dluhonic a spolků Děti Země a Voda z Tetčic s žádostí o přiznání odkladného účinku žaloby, které by stavbu zastavilo.

Vyplývá to z rozhodnutí soudu. Žalobci napadají platnost stavebního povolení vydaného loni v prosinci, na základě kterého dlouho odkládaná stavba začala. Odkladný účinek měl pomoci práce na dálnici zastavit.

„Hrozící újma musí být závažná, reálná, individualizovaná a dostatečně konkrétní. V tomto případě žalobci neuvedli, jak realizace stavby konkrétně, závažně a nenávratně zasáhne právě do jejich práv. Žalobci tvrzená závažná újma představuje toliko obecné následky spojené s výstavbou dálnice bez bližší konkretizace a bez vylíčení konkrétního vztahu k právem chráněným zájmům konkrétních žalobců. Za této situace nezbývá krajskému soudu než rozhodnout o nepřiznání odkladného účinku,“ uvedl soud ve svém rozhodnutí.

Přerušené řízení

Žaloba je proti stavebnímu povolení vydanému ministerstvem dopravy. O žalobě se přitom brzy nerozhodne. Krajský soud řízení přerušil kvůli probíhajícímu řízení v jedné části žaloby u Ústavního soudu. Ústavní stížnost podal přímo ostravský soud na návrh Dětí Země. Týká se zákona 413. Jde o zákon, kterým se změnil zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Doplnění jedné věty do zákona umožnilo prodloužit platnost stanovisek EIA pro celkem devět staveb včetně D1 u Přerova.

„O uvedeném návrhu nebylo doposud rozhodnuto. Výsledek řízení před Ústavním soudem může mít zásadní vliv na rozhodování v projednávané věci,“ vysvětlila v rozhodnutí předsedkyně senátu, proč zatím řízení přerušila.

Práce na posledním úseku D1 začaly loni v prosinci. Rozhodnutím soudu získalo ŘSD další měsíce navíc k pokračování stavby. Bylo ukončeno kácení dřevin, proběhly i demolice některých objektů. Buduje se staveništní komunikace podél trasy budoucí dálnice pro dopravu materiálu včetně míst pro vážení. Začala také sanační opatření v místech mostních objektů a příprava pro umístění konsolidačních násypů. Probíhají přeložky sítí. Hotovo by mělo být v roce 2026.

Tagy D1 D1 Přerov - Řikovice Děti Země Ředitelství silnic a dálnic ŘSD Voda z Tetčic
35 komentářů