Státu se nepodařilo nalézt zpracovatele dokumentace k vlivům jezu u Děčína

Překládka částí obřího lisu, Děčín. Pramen: ŘVCPřekládka částí obřího lisu, Děčín. Pramen: ŘVC

Úsek Labe pod Děčínem je posledním od soutoku s Vltavou, kde je plavba závislá pouze na přírodních podmínkách. Kvůli nedostatku vody tak často stojí.

Ředitelství vodních cest (ŘVC) si může přidat další střípek do mozaiky zatím neúspěšné snahy o prosazení nového labského jezu u Děčína. Aktuálně bez výsledku ukončilo tendr, ve kterém hledalo zpracovatele dokumentace pro zhodnocení vlivů stavby na okolí (EIA).

Podle písemné zprávy zadavatele se nenašel žádný zájemce o zakázku. Jaký bude další postup, Ředitelství vodních cest na dotaz deníku Zdopravy.cz zatím nesdělilo. Nešlo by o první posuzování vlivu jezu na okolí, proces EIA běžel i v letech 2005 až 2019, dokumentace byla po dlouhé řadě připomínek několikrát vrácena k přepracování a doplnění, až ministerstvo životního prostředí po několikaletém čekání na další aktualizaci proces ukončilo.

Ministerstvo dopravy (a ŘVC) usiluje o stavbu jezu s vodní elektrárnou a rybím přechodem dlouhá léta. Plavební stupeň má zajistit celoroční splavnost Labe u hranic, a to na úrovni ponoru alespoň 140 centimetrů. Stejně tak se dlouhá léta hledají možnosti, jak zachránit některé vzácné druhy, v první řadě drobnokvět pobřežní z bahenních náplav.

Zatímco posudek národního parku České Švýcarsko z roku 2018 konstatoval, že žádná kompenzace není možná, což by fakticky stavbu znemožnilo, Ředitelství vodních cest je přesvědčeno o opaku a tvrdí, že drobnokvět se daří s úspěchem přenést jinam. Za pravdu mu dal výzkum Technologické agentury České republiky (TAČR), který potvrdil názor, že kompenzační opatření za ztrátu bahnité náplavy při výstavbě jsou proveditelná. Kompenzace a podmínky stavby by měly mimo jiné vzejít z procesu EIA.

Úsek Labe pod Děčínem je posledním od soutoku s Vltavou, kde je plavba závislá pouze na přírodních podmínkách. Kvůli nedostatku vody tak často stojí.

„Plavební stupeň Děčín je podle našeho názoru realistickým, ekologicky obhajitelným projektem, jehož význam spočívá nejen v možnosti přemístit část nákladní dopravy na vodu, ale i ve významném zlepšení parametrů této dopravní cesty, po které tak budeme v budoucnu moci dopravovat do České republiky ropu, zkapalněný plyn, ale třeba i velké součástky, mimo jiné pro rozšiřování jaderných elektráren,“ řekl v létě 2022 ministr dopravy Martin Kupka.

Česká republika má od roku 2021 smlouvu s Německem, která má zaručit splavnost Labe i na německé straně. Česká poslanecká sněmovna ji schválila před několika týdny.

Tagy Plavební stupeň Děčín ŘVC vltavsko-labská vodní cesta
56 komentářů