Stát pokročil s přípravou přesunu brněnského nádraží, obešel nákladní dopravce

InterPanter, Brno hlavní nádraží, foto: České dráhyInterPanter, Brno hlavní nádraží, foto: České dráhy

Ministerstvo dopravy a Správa železniční dopravní cesty se rozhodly ignorovat požadavek centrální komise, která rozhoduje o velkých dopravních stavbách. Přípravu

Ministerstvo dopravy a Správa železniční dopravní cesty se rozhodly ignorovat požadavek centrální komise, která rozhoduje o velkých dopravních stavbách. Přípravu nového nádraží v Brně a přestavbu celého železničního uzlu Brno (ŽUB) posunuli zástupci obou organizací dál, aniž by provedli technicko-ekonomickou studii (TES).

Ta měla posoudit, zda se do stávajícího návrhu vejdou bez problémů nákladní vlaky a nebude ohrožen jejich provoz.  „Vláda dostala také informaci, že Správa železniční dopravní cesty před zadáním dalšího stupně projektové dokumentace zpracuje technicko-ekonomické prověření úprav pro zvýšení prostupnosti a stability dopravního modelu nákladní dopravy vybrané varianty,“ uvedlo ministerstvo v květnu.

Zůstalo jen u slibu. Ministerstvo dopravy, SŽDC a Brno po úterním jednání Řídícího výboru ŽUB oznámily, že v přípravě se pokračuje bez studie a ve variantě schválené v květnu. „Podmínka stanovená Centrální komisí bude prověřena v záměrech projektu dílčích staveb. Prověření bude obsahovat komplexní vyhodnocení vhodnosti navržených úprav technického řešení železniční infrastruktury v oblasti železniční stanice Brno-Židenice a seřaďovacího nádraží Brno-Maloměřice. Tento postup byl představen členům řídícího výboru ŽUB a vzat na vědomí,“ uvedla mluvčí ministerstva dopravy. Podle ní nejde o obcházení rozhodnutí centrální komise.

Je to naprostá ignorace původního rozhodnutí. Technicko-ekonomická studie mohla ukázat, že schválená varianta je naprosto nevhodná a najednou se dělat nebude,“ podivuje se pirátský poslanec Ondřej Polanský, který ve věci interpeloval ministra dopravy Dana Ťoka. Nákladní dopravci ze sdružení ŽESNAD.cz upozorňují, že schválený návrh verze Ab bez dopředu doprojektovaných nutných úprav  ohrozí provoz nákladních vlaků po evropském koridoru RFC 7 přes Brno. „Pokud se mluví o tom, že je potřeba přesunout náklad na železnici, v Brně se připravuje opatření, které tomu naopak může zabránit,“ dodal Polanský.

Ještě v říjnu přitom ministerstvo dopravy tvrdilo, že se studií počítá. Deník Zdopravy.cz se tehdy zajímal, proč není stále zakázka na studii vypsaná. „Na přípravě zadání se pracuje a podle předpokladů bude soutěž vypsána do dvou měsíců, pak bude záležet především na výsledku samotné studie a dalším časovém harmonogramu prací. Z tohoto pohledu k žádnému zpoždění nedochází,“ řekla tehdy mluvčí ministerstva Lenka Rezková. V říjnu na dotaz, zda opravdu ke zpoždění nedochází, když ministerstvo mluvilo o několika týdnech, zopakovala, že ke zpoždění nedochází.

„Jsem moc ráda, jakým směrem se jednání o Železničním uzlu Brno vyvíjejí. Pro další rozvoj Brna je to zásadní dopravní projekt a je skvělé, že na budoucí podobě jeho umístění panuje po letech dohadů mezi dotčenými subjekty jednoznačná shoda,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Nenecháme to jen tak být. Je to stejné, jako by při rekonstrukci D1 někdo u Jihlavy naplánoval zúžení na dva pruhy a ještě přidal úrovňovou křižovatku se semafory.  Nejsme pro ani proti přesunu nádraží, je nám jedno, kde bude, ale investici státu za 60 miliard korun, která by byla v nynějším navrženém stavu katastrofou pro tranzitní dopravu i místní práci v nákladní železniční dopravě, nemůžeme nechat takto projít,“ řekl výkonný ředitel ŽESNAD.cz Oldřich Sládek.

Tagy Ministerstvo dopravy Správa železniční dopravní cesty Top Železniční uzel Brno ŽUB
121 komentářů