Stát chce vlastní polygon na testování aut bez řidiče, vypsal soutěž na studii

Vizualizace nového zkušebního centra BMW u Sokolova. Foto: BMWVizualizace nového zkušebního centra BMW u Sokolova. Foto: BMW

Ministerstvo dopravy nepatrně pokročilo s před dvěma lety oznámeným plánem na vybudování polygonu pro testování autonomních aut. Jen pár měsíců

Ministerstvo dopravy nepatrně pokročilo s před dvěma lety oznámeným plánem na vybudování polygonu pro testování autonomních aut. Jen pár měsíců poté, co vláda schválila investiční pobídku automobilce BMW na vybudování testovacího okruhu pro samořiditelná auta u Sokolova, vypsalo ministerstvo dopravy soutěž na studii příležitostí.

Studie má ukázat, zda se polygon pro testování vozidel s automatizovaným řízením v Česku vyplatí postavit. Odpověď na tuto otázku už dali v podstatě dva soukromí investoři: kromě BMW u Sokolova podobný okruh chce postavit společnost Accolade u Stříbra. Odhadovaná hodnota zakázky na studii je 6,5 milionu korun.

Smyslem polygonu je nahrazení anebo rozšíření možností testování v reálném provozu tak, aby zejména bylo možné simulovat a testovat všechny standardní, nestandardní, kritické a potenciálně rizikové situace a výsledkem byla spolehlivá a statisticky významná data či závěry z prostředí funkčně neodlišitelného od reality,“ napsalo ministerstvo dopravy do zadávací dokumentace.

Na polygonu má dojít k testování různých dopravních situací a režimů za různých povětrnostních podmínek. V areálu by měly současně vyrůst laboratoře na simulace s fyzickou infrastrukturou, přičemž povaha vybavení, budov, techniky a další infrastruktury musí odpovídat reálným potřebám uživatelů z řad státní správy, podnikatelského sektoru i akademické sféry.

Nejde o  žádnou konkurencí ani komerční alternativou pro polygony, které plánuje vystavit například automobilka BMW. Tento polygon má být přístupný všem, budou se tam testovat nejen vozidla, ale i telekomunikační prostředí (výměna dat, určování polohy, bezpečnost systémů) a vybavení dopravní infrastruktury. Studie přinese odpovědi nejen na velikost a potenciální umístění celého polygonu, ale také na to, jakým způsobem má být polygon postaven a provozován,“ řekla mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková.

Ministr dopravy Dan Ťok oznámil plán na státní polygon už před dvěma lety, za projektem stojí vedoucí Ústavu bezpečnostních technologií a inženýrství Fakulty dopravní ČVUT Václav Jirovský a jeho syn. Plánem bylo využít pozemky u Cerhenic a Velimi v areálu železničního zkušebního okruhu. Od oznámení plánu se ale projekt příliš neposunul, jen vláda schválila materiál o rozvoji autonomní mobility. Už v listopadu 2017 vláda uložila ministerstvu dopravy připravit studii proveditelnosti na téma výstavby testovacího polygonu, po roce a čtyřech měsících na ni ministerstvo vypsalo soutěž.

Firma, která studii zpracuje, má připravit analýzu současného vývoje na trhu a vytipovat možné lokality, kde by se polygon mohl postavit. Doporučit má dvě lokality. Jisté je, že polygon se jen tak nezačne stavět: teprve po studii, kterou má vítěz odevzdat do osmi měsíců po podpisu smlouvy, vznikne záměr projektu a studie proveditelnosti.

Tagy autonomní mobilita autonomní řízení Ministerstvo dopravy zkušební polygon pro autonomní řízení
4 komentáře