LOT 3a leaderboard

Správa železnic plánuje modernizaci koridoru podél Labe z Lovosic do Ústí nad Labem

Osobní vlak na trati z Ústí nad Labem do Lovosic. Foto: Jan Sůra / Zdopravy.czOsobní vlak na trati z Ústí nad Labem do Lovosic. Foto: Jan Sůra / Zdopravy.cz

Velké úpravy mají začít v roce 2023, náklady jsou zatím neznámé.

Správa železnic (SŽ) chystá v příštích letech modernizaci koridorové tratě mezi Lovosicemi a Ústím nad Labem. Investici plánuje i přes to, že by v budoucnu většina cestujících mezi Prahou a Ústím nad Labem měly jezdit po nové vysokorychlostní železnici.

Plány na úpravy tratě vyplývají ze dvou vypsaných soutěží na zpracovatele záměru projektu, dokumentace pro územní řízení a stavební povolení na optimalizaci úseků Lovosice – Prackovice nad Labem a Prackovice – Ústí nad Labem.

„Stavba Lovosice – Prackovice je plánována v letech 2024 až 2026 a Prackovice – Ústí nad Labem v letech 2023 až 2024, stavby na sebe navazují,“ řekla mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Správa železnic nepovažuje investici i přes plánovanou vysokorychlostní trať za zbytečnou. „Investici nepovažujeme za zbytečnou, ale za nutnou pro udržení stávající kapacity trati a zvýšení její spolehlivosti. Levobřežní trať z Prahy do Ústí a dále do Německa je přetížená a obdobné množství vlaků po ní bude jezdit i po realizaci VRT. Součástí obou investic je i stavba dvou nových odboček,“ dodal Friebová.

Příprava na ETCS i změnu napájecí soustavy

Trať čeká příprava na ETCS a výměnu napájecí na střídavou. Koridorový úsek prošel úpravami v 90. letech minulého století. „Úpravy trati v 90. letech byly částečné a omezily se pouze na nejnutnější opravy. V té době se neměnily například trakční stožáry, které jsou nyní na hranici životnosti, proto musejí se vyměnit a připravit na konverzi,“ upřesnila Friebová.

Podle zadávací dokumentace dojde k přípravě kabelovodů pro ETCS, sanaci železničního spodku, zárubních zdí a mostů. „Železniční svršek je nutné vyměnit kompletně, od původních úprav je za hranicí životnosti. Ve stanicích a zastávkách dojde k rekonstrukci nástupišť,“ dodala Friebová. Náklady na stavbu budou známy po provedení geotechnických a stavebně-technických průzkumů, půjde ale řádově o miliardy korun. V zadávací dokumentaci je záměr projektu jen na sanaci železničního spodku mezi Prackovicemi a Ústím odhadnut na miliardu korun.

Po akci by se měly zvýšit mírně traťové rychlosti v některých úsecích o 5-10 km/h. „Rekonstrukcí trati a stavbou nových odboček se zvýší spolehlivost tohoto úseku a jeho propustnost během mimořádných situací,“ dodala Friebová.

Tagy Lovosice - Ústí nad Labem Správa železnic Trať 090
111 komentářů