LOT 3a leaderboard

Stanice Hradec Králové projde modernizací za 2,5 miliardy, vznikne nové nástupiště

Železniční stanice v Hradci Králové. Foto: České dráhyŽelezniční stanice v Hradci Králové. Foto: České dráhy

Správa železniční dopravní cesty chystá vedle velké modernizace uzlu Pardubice i zásadní přestavbu kolejiště ve stanici Hradec Králové. Aktuálně zadala

Správa železniční dopravní cesty chystá vedle velké modernizace uzlu Pardubice i zásadní přestavbu kolejiště ve stanici Hradec Králové. Aktuálně zadala dvojici projektantských firem Sudop Praha a Sudop EU zakázku za 84 milionů korun na projekt.

Přestavba hradeckého nádraží má být první etapou zdvoukolejnění úseku z Opatovic nad Labem do Hradce. Duo ze skupiny pražského Sudopu vypracuje záměr projektu, dokumentaci pro vydání stavebního povolení i projektovou dokumentaci pro provádění stavby.

„Je navržena kompletní rekonstrukce technologických zařízení, železničního svršku a spodku, včetně odvodnění. Bude vybudováno nové ostrovní nástupiště číslo 4, rekonstruováno stávající nástupiště 1a a upraveno vnější nástupiště číslo 1. Stávající ostrovní nástupiště 2 a 3 budou upravena včetně zastřešení podle nového směrového vedení kolejí,“ vyjmenovala mluvčí SŽDC Nela Friebová.

Pokud jde o samotnou výpravní budovu, stavební úpravy se dotknou jen interiéru severozápadní části. Vnější vzhled fasády budovy se v podstatě nezmění, pouze ve dvoře bude zbudován výtah.

Správa železnic předpokládá, že stavba začne v lednu 2022, hotovo by mělo být v červnu 2024. Celková investice dosáhne zhruba 2,5 miliardy korun.

Úpravy královéhradeckého nádraží souvisejí s plány na dokončení zdvoukolejnění tratě mezi Pardubicemi a Hradcem. Druhá kolej chybí v úsecích Pardubice – Stéblová a Opatovice nad Labem – Hradec Králové. Vložený úsek mezi Stéblovou a Opatovicemi je hotový už od roku 2015. Stavět by se mělo v první polovině 20. let, SŽDC musí nicméně překonat odpor ekologů i některých místních obyvatel. V uplynulých dvou letech nicméně zdolala s úspěchem proces posuzování vlivu na okolí (EIA).

Tagy nádraží Hradec Králové SŽDC Top
78 komentářů