Stání pro kola v každé veřejné stavbě. Ministerstvo reaguje na připravovanou směrnici EU

Podzemní parkoviště pro kola v Utrechtu. Foto: CU2030Podzemní parkoviště pro kola v Utrechtu. Foto: CU2030

Česká vyhláška o požadavcích na výstavbu začne platit již 1. července.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) stanoví povinnost zřídit parkovací místa pro jízdní kola u staveb občanského vybavení. Nařízení bude součástí návrhu vyhlášky o požadavcích na výstavbu, která začne platit 1. července. MMR tím podle slov své mluvčí Veroniky Hešíkové reaguje na připravovanou směrnici EU týkající se vymezování parkovacích stání pro bicykly.

Na každý nový byt dvě stání pro kola. EU poprvé řeší parkování bicyklů

Nařízení MMR se bude týkat prakticky všech veřejných staveb – škol, úřadů, nemocnic apod. Počet povinných stání zatím orgán ve vyhlášce nestanoví.

„To bude nutné upravit až v návaznosti na zmiňovanou směrnici EU, ve které může během projednávání dojít k zásadním změnám. Po přijetí směrnice EU podle ní parametry stanovíme,“ vysvětlila Hešíková.

Předběžná dohoda týkající se snížení emisí z budov a spotřeby energie v nich v rámci EU, na které se zákonodárci shodli po dvou letech vyjednávání loni v prosinci, zahrnuje u nebytových prostor požadavek na zřízení stání pro kola v poměru 10 % z celkové kapacity budovy. Jinými slovy, pokud půjde o kancelářskou budovu pro sto lidí, musí u ní vzniknout nejméně 10 míst pro kola.

Členské státy EU mají mít navíc možnost omezit či upravit počet stání pro kola v konkrétních typech nebytových budov, k nimž se obvykle na kole nejezdí.

Na každý nový byt dvě stání pro kola

Evropská směrnice se má dotknout také všech nových obytných budov s více než třemi parkovacími místy pro automobily. Ty budou muset mít na každou bytovou jednotku minimálně dvě stání pro kola. Stejné to bude u obytných budov procházejících rozsáhlou rekonstrukcí. I na tyto části již MMR myslí.

„Pokud směrnice EU stanoví i regulaci parkovacích stání pro kola v obytných budovách, tedy stavbách, které nejsou občanským vybavením, budeme na to také reagovat. Vyhlášku o požadavcích na výstavbu novelizujeme tak, aby byla se směrnicí plně v souladu,“ oznámila Hešíková.

Jak deník Zdopravy.cz již dříve informoval, očekává se, že směrnice bude zákonodárci, Evropskou radou a Evropským parlamentem přijata v prvních měsících letošního roku. Po zveřejnění v Úředním věstníku EU a vstupu v platnost budou mít členské státy 24 měsíců na provedení směrnice EU.

Po schválení má být směrnice podle Evropské cyklistické federace (ECF) pro parkování kol v celé EU průlomová. ECF říká, že absence bezpečného a především zabezpečeného parkování kol je považována za jednu z hlavních překážek vlastnictví bicyklů a jejich používání.

Tagy Cyklistická doprava ve městě cyklistika kola parkoviště pro kola
70 komentářů