Správa železnic soutěží projektanta úprav trati podél Berounky, stejnosměr zatím zůstane

Nákladní vlak v Zadní Třebani. Foto: Správa železnicNákladní vlak v Zadní Třebani. Foto: Správa železnic

Součástí akce za více než 7 miliard korun je i nový most přes Berounku.

Správa železnic pokročila s přípravou modernizace další části koridorové tratě z Prahy do Berouna. Začala hledat projektanta, který připraví dokumentaci pro stavební povolení. Stavět se má začít nejdříve v roce 2023. Úprava má umožnit zavedení desetiminutového taktu.

V soutěži hledá Správa železnic projektanta pro úsek z odbočky Berounka do stanice Karlštejn. Jde o šestnáct kilometrů dlouhý úsek, ve kterém dojde k přestavbě stanic Dobřichovice, Řevnice, Zadní Třebaň a Karlštejn. Součástí bude také úprava zastávky Všenory a mezistaničních úseků.

Reklama na cest

„Po rekonstrukci se předpokládá zavedení desetiminutového špičkového intervalu příměstské dopravy do stanice Dobřichovice,“ uvedla Správa železnic v tiskové zprávě. Celkové odhadované náklady jsou 7,3 miliardy korun.

Zvýšení rychlosti na 120 km/h

Nově na trati vznikne trvalá odbočka Berounka. Bude postavena v prostoru pod nadjezdem ve Slunečné ulici v Mokropsech. Díky jejímu vybudování dojde ke zvýšení propustnosti při výlukách a mimořádných situacích, které jsou na trati mezi Prahou a Berounem poslední roky běžným jevem. Traťová rychlost se po rekonstrukci zvýší na 120 km/h.

Správa železnic nechá i přes chystané postupné přepínání na střídavou napájecí soustavu na trati stejnosměrné napájení. Bude ale připraveno pro případné přepnutí. „V rámci této stavební akce dojde k přípravě, samotná změna napájecí soustavy je v plánu po rekonstrukci celé trati Praha – Beroun,“ řekla mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Ve všech stanicích se vybudují nová nástupiště s délkou 200 metrů a výškou 550 milimetrů nad kolejí. Nástupiště se stejnými parametry vzniknou i v zastávce Všenory. V jednotlivých dopravnách dojde k vybudování elektronického staničního zabezpečovacího zařízení, které umožní stavění vlakových cest mezi všemi dopravními kolejemi. Provoz se bude v budoucnu řídit z Centrálního dispečerského pracoviště Praha (CDP).

Trať zůstane na většině míst ve stávající stopě, k výraznějšímu zásahu do pozemků mimo současné drážní dojde jen v úseku Odbočka Berounka – Dobřichovice a v obvodu stanice Dobřichovice. Vynutil si ho požadavek na úpravu poloměru oblouků za účelem zvýšení traťové rychlosti.

Nový most přes Berounku

Zásadní stavbou bude výměna mostu přes Berounku. Stávající mostní konstrukce bude nahrazena novou celosvařovanou ocelovou příhradovou konstrukcí s dolní ortotropní mostovkou a průběžným kolejovým ložem. Most byl postaven v roce 1911 na místě předchozího jednokolejného mostu. Za dobu svého provozu prošla mostní konstrukce několika opravami. Poslední z nich proběhla v roce 1995, kdy došlo k zesílení zejména mostovkové části s předpokladem další životnosti nosné konstrukce 25 let.

Stávající konstrukce dvoukolejného železničního mostu je ocelová příhradová uzavřená, nýtovaná se dvěma hlavními nosníky a s otevřenou prvkovou mostovkou. Na levé straně konstrukce bude umístěna lávka pro chodce o světlé šířce 2,5 m, která se vybuduje jako náhrada stávající lávky, která bude demontována společně se starou konstrukcí mostu. Pohledově je tvar mostu navržen tak, aby zachovával stávající vzhled v krajině. Ve středním (hlavním) otvoru je v budoucnu plánována plavební dráha.

Na trati z Prahy do Berouna aktuálně probíhá modernizace mezi Smíchovem a Radotínem. Úpravy dalších úseků jsou zatím v projektové přípravě.

Tagy odbočka Berounka Správa železnic Trať 171 Trať 171 Praha - Beroun
132 komentářů