Správa železnic se zabývá záměrem prodeje trati Heřmanův Městec – Chrudim

Nádraží Chrudim město. Autor: Ben Skála, Benfoto – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27546293Nádraží Chrudim město. Autor: Ben Skála, Benfoto – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27546293

Obce už před časem navrhovaly zrušení tratě a zřízení cyklostezky. Proti byla armáda.

Správa železnic (SŽ) se zabývá záměrem prodeje regionální trati Heřmanův Městec – Chrudim město. Více než deset let není využívaná a Pardubický kraj na ní obnovení provozu neplánuje. SŽ proto nyní posuzuje takzvanou trvalou nepotřebnost této trati pro provozování a provozuschopnost železniční dopravní cesty a možnost jejího převodu na jiného majitele, uvedl mluvčí Dušan Gavenda.

Státní organizace také připraví podmínky prodeje, které budou zahrnovat technický popis dráhy a soupisy majetku trati, případně zhotovení geometrických plánů. „V případě kladného výsledku vnitropodnikového projednání se bude pokračovat podle usnesení vlády, které stanovuje pravidla převodu vybraných tratí v majetku státu na nové nabyvatele,“ uvedl Gavenda.

Trať a veškerý majetek ve vlastnictví státu, který s nabízenou tratí souvisí, by se nejprve nabídl k prodeji formou veřejné soutěže. Kritériem výběru by byla nabídková cena. Pokud v soutěži o trať nikdo neprojeví zájem, nabídne se trať ministerstvu obrany formou bezúplatného převodu. Kdyby nemělo zájem, mohl by železnici zdarma získat kraj a obce.

Teprve kdyby se tímto způsobem zájemce o trať nenašel, zahájilo by se správní řízení vedoucí ke zrušení trati. Majetek s ní související se následně nabízí k bezúplatnému převodu na kraje či obce k jinému využití ve veřejném zájmu. Pokud se v soutěži vybere zájemce o koupi dráhy anebo se následně najde zájemce o bezúplatný převod, bude muset převod majetku schválit vláda.

Obce, které leží na nevyužívané trati, navrhovaly její zrušení už před časem. Místo ní by mohla vést po železničním svršku cyklostezka. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zvažovalo, zda by trať nebylo možné zrušit, neboť komplikuje trasu plánovaného obchvatu Chrudimi. S tím však nesouhlasila armáda. Trať sice není v dobrém stavu, ale v případě potřeby by po ní bylo možné přepravovat pro potřeby vojáků například pohonné hmoty ze skladu Správy státních hmotných rezerv u Kostelce u Heřmanova Městce.

Zastávka Rozhovice na trati Heřmanův Městec - Chrudim město. Autor: Petr Štefek – Vlastní dílo, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=109892908

Zastávka Rozhovice na trati Heřmanův Městec – Chrudim město. Autor: Petr Štefek – Vlastní dílo, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=109892908

Tagy Správa železnic trať Chrudim - Heřmanův Městec
98 komentářů