Správa železnic má povolení pro miliardovou modernizaci nádraží Jihlava město

Nádraží Jihlava město. Pramen: Správa železnicNádraží Jihlava město. Pramen: Správa železnic

Do země se ale nekopne ještě nejméně dva roky. Správa železnic totiž čeká na město a jeho terminál.

Správa železnic učinila důležitý krok k zahájení velké modernizace nádraží Jihlava město, které má být do budoucna nejdůležitějším jihlavským nádražím. Drážní úřad po sloučeném územním a stavebním řízení vydal pro stavbu s předpokládanými náklady 1,22 miliardy korun společné povolení.

Na nádraží vzniknou například nová nástupiště (čtyři hrany), podchod pod celým kolejištěm (výhledově se počítá s napojením na Mosteckou ulici), které bude zredukováno, stanice dostane také nové zabezpečovací zařízení. Stará výpravní budova půjde k zemi a postaví se nová.

Nádraží Jihlava město. Pramen: Správa železnicNádraží Jihlava město. Pramen: Správa železnicNádraží Jihlava město. Pramen: Správa železnicVizualizace budoucí podoby přednádražního prostoru Jihlava-střed. Pramen: Město Jihlava

Do země se ale nekopne ještě nejméně dva roky. Správa železnic totiž čeká na město, které chce zároveň v místě budovat nový dopravní terminál. Součástí plánů je zbudování nového autobusového nádraží, terminálu městské hromadné dopravy a parkovacích míst pro automobily i bicykly. Mimo jiné má vzniknout zhruba kilometr nové trolejbusové tratě.

„Modernizaci železniční stanice Jihlava město je kvůli minimalizaci dopadu na cestující nutné provádět souběžně se stavbou centrálního dopravního terminálu připravovanou statutárním městem Jihlava. S ohledem na postup přípravy stavby terminálu v současné době předpokládáme zahájení modernizace stanice ve druhé polovině roku 2023,“ sdělil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. Původně chtěla Správa železnic zahájit stavbu letos v létě.

Rovněž město předpokládá, že výstavba by mohla začít v roce 2023. Loni ovšem předčasně samo přerušilo proces hodnocení stavby na okolí (EIA) s tím, že dokumentaci je nutné doplnit.

Tagy nádraží Jihlava město Správa železnic Top
111 komentářů