Jihlava předělává projekt dopravního terminálu, stáhla jej z procesu EIA

Vizualizace budoucí podoby přednádražního prostoru Jihlava-střed. Pramen: Město JihlavaVizualizace budoucí podoby přednádražního prostoru Jihlava-střed. Pramen: Město Jihlava

Příprava nového dopravního terminálu v Jihlavě se zkomplikovala. Město aktuálně předčasně ukončilo proces posuzování vlivu stavby na životní prostředí (EIA).

Příprava nového dopravního terminálu v Jihlavě se zkomplikovala. Město aktuálně předčasně ukončilo proces posuzování vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Informace se objevila v databázi EIA, upozornil na ni zpravodajský web Občasník.eu. Město chce doplnit záměr o nové komunikace a tím více rozložit dopravní zátěž. Po doplnění projektu jej znovu pošle do procesu EIA.

„Předchozí projekt nevyhověl, protože dopravní zatížení na propojení Hamerníkovy ulice (nová komunikace přes park Keťásek) bylo dle schváleného modelu dopravy příliš vysoké. Záměr byl tedy v navrženém řešení nerealizovatelný, ochrana objektů by byla technicky náročná, popřípadě by bylo nutno objekty k bydlení odstranit. Proto je nutné dopravní zátěž rozložit i na jiné nové komunikace, o které je nutno záměr rozšířit,“ sdělil deníku Zdopravy.cz mluvčí magistrátu Radovan Daněk. Město chce záměr rozšířit o propojení na Jiráskovu ulici u Ferony, nyní se k tomuto nápadu zpracovává technická studie. Znovu do procesu EIA by magistrát záměr rád poslal na přelomu března a dubna. Zároveň probíhají projektové práce na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.

Dopravní terminál Jihlava, mapa z původní dokumentace. Pramen: dokumentace EIA

Dopravní terminál Jihlava, mapa z původní dokumentace. Pramen: dokumentace EIA

Součástí plánů je zbudování nového autobusového nádraží, terminálu městské hromadné dopravy a parkovacích míst pro automobily i bicykly. Mimo jiné má vzniknout zhruba kilometr nové trolejbusové tratě. To vše má být propojeno s přilehlým nádražím Jihlava město, jehož modernizaci chystá Správa železnic. Nádraží by se mělo v budoucnu stát hlavním jihlavským nádražím.

Podle informací Občasníku, který se děním na Vysočině dlouhodobě zabývá, měli k záměru výstavby centrálního dopravního terminálu připomínky hlavně hygienici. Podle nich je stávající hluková studie zatížena četnými nepřesnostmi. Další připomínky měl podle Občasníku odbor životního prostředí magistrátu. Záměr bude vyžadovat rozsáhlé kácení i hodnotných vzrostlých stromů, z nichž některé jsou pravděpodobně biotopem zvláště chráněných druhů živočichů. Realizace záměru bude představovat výrazný zásah do městské zeleně.

Město předpokládá, že výstavba by mohla začít v roce 2023, hotovo pak má být o dva roky později. „Vše bude závislé na několika zásadních bodech a to výběru zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby a zajištění spolufinancování s EU,“ doplnil Daněk.

Tagy dopravní terminál EIA Jihlava
8 komentářů