Správa železnic koupila další domény se svým názvem. Szdc.cz postupně utlumí, zkratku i nadále odmítá

Hlavní stránka Správy železnicHlavní stránka Správy železnic

Přejmenování Správy železniční dopravní cesty na Správu železnic si vyžádalo další náklady. Nově státní organizace zaplatila celkem 55 tisíc korun

Přejmenování Správy železniční dopravní cesty na Správu železnic si vyžádalo další náklady. Nově státní organizace zaplatila celkem 55 tisíc korun utajované osobě za dvě domény spravazeleznic.cz a sprava-zeleznic.cz. Odkup vyplývá z databáze domén CZ.NIC, potvrdila ho mluvčí Správy železnic Kateřina Šubová.

„Jednalo se o soukromou osobu, jejíž iniciály nepovažujeme za vhodné zveřejňovat. Prodávající jednal jako fyzická osoba bez vazby na podnikatelskou činnost, tudíž ani kroky vztahující se k registraci domény nesouvisely s podnikáním,“ uvedla Šubová.

Kontrakt není ani v registru smluv. Podle Šubové šlo uplatnit výjimku z povinnosti uveřejnění proto, že se jedná o smlouvu s fyzickou osobou, která vznikla mimo rámec její podnikatelské činnosti a přitom nejde o převod hmotné nemovité věci.

Správa železnic počítá, že dosud hlavní doménu szdc.cz bude postupně utlumovat, zůstane ale i nadále v jejím vlastnictví. Manažer infrastruktury si současně registroval i další domény: sprava-zeleznic.eu, com, org; spravazeleznic.eu, com, org; szso.cz a szso.eu.

Necelý půl rok po přejmenování odmítá Správa železnic i zkracování svého názvu na SŽ. „Naše organizace byla zapsána do obchodního rejstříku pod obchodním jménem ‚Správa železnic, státní organizace‘ a v této podobě (včetně specifikace státní organizace) je nutné jméno používat ve všech oficiálních dokumentech, které zakládají právní úkon. V obecných textech bez právního významu je možné používat označení názvu ‚Správa železnic‘ bez specifikace státní organizace,“ dodala Šubová. Zkratka je podle ní povolena pouze v případech, kdy jde o vnitřní předpisy, číslo jednací nebo v textech, pokud je zkratka zavedena způsobem pro zavádění zkratek / legislativních zkratek, například „… Správa železnic, státní organizace (dále jen ‚SŽ‘)“.

Tagy Správa železnic Top
83 komentářů