cargo

Správa železnic k VRT: Připravujeme intenzivnější komunikaci, zkušenosti čerpáme u německých kolegů

1. místo, Metroprojekt, Jiří Opočenský a Štěpán Valouch. Podoba budoucího terminálu Praha východ. Pramen: Správa železnic1. místo, Metroprojekt, Jiří Opočenský a Štěpán Valouch. Podoba budoucího terminálu Praha východ. Pramen: Správa železnic

Posun trasy vysokorychlostní tratě výhodný pro někoho se téměř vždy projeví zhoršením pro jiné.

Správa železnic se pro deník Zdopravy.cz vyjádřila k hlasům, které se v poslední době ozývají proti plánům na výstavbu vysokorychlostních tratí. Nejvíce byly slyšet v minulých týdnech zemědělci, podle kterých železničáři se sedláky nekomunikují. Vadí jim také zábor orné půdy. „Zábor zemědělské půdy se snažíme minimalizovat, ale nelze se mu zcela vyhnout. Lze uvést, že reálné zábory nejkvalitnější zemědělské půdy jsou několikanásobně nižší, než uvádějí zemědělci,“ tvrdí Správa železnic. Její vyjádření přinášíme beze změn.

Připravujeme intenzivnější komunikaci, zkušenosti a inspiraci čerpáme u německých kolegů v rámci společného projektového týmu DB a Správy železnic pro nové spojení Drážďany – Praha. Například u DB má každá z velkých staveb vlastního mluvčího a tým pracovníků pro komunikaci s veřejností.

Komunikace s kraji, obcemi, sdruženími i svazy, ekology běží, což ukazuje i drobnost z prezentace, kde je mapa obcí, kde se VRT projednávala: https://www.spravazeleznic.cz/vrt/projednani

V první fázi přípravy jsme byli v kontaktu s dotčenými kraji. Jejich zástupci byli zapojeni do pracovních skupin při tvorbě návrhů, průběžně byli seznamování s výsledky studií a vznášeli k nim celou řadu připomínek. S obcemi komunikujeme velmi intenzivně už více než rok, a to od chvíle, kdy máme k dispozici prezentovatelné výstupy, například mapy trasy nebo její zákresy do terénu. Na obecní úrovni už proběhlo okolo 150 jednání a další připravujeme. Netrpělivě čekáme na konec omezení spojených s COVIDem.

Zahájili jsme také veřejné prezentace pro každého zájemce. S ohledem na opatření kvůli Covidu se jich uskutečnilo mnohém méně, než jsme plánovali. Jakmile to bude možné, znovu setkávání obnovíme. Na prvním jsme domluveni na Kutnohorsku, kde jsme setkání museli rušit už dvakrát, a místní na něj netrpělivě čekají.

Zábor zemědělské půdy se snažíme minimalizovat, ale nelze se mu zcela vyhnout. Lze uvést, že reálné zábory nejkvalitnější zemědělské půdy jsou několikanásobně nižší, než uvádějí zemědělci.

Zábor nejcennějších ploch orné půdy I. třídy ochrany je na úseku Praha – Světlá n/S předpokládán ve výměře cca 250 ha. To je řádově méně, než v tisku uváděných 3300 ha. Pokud je správný údaj Zemědělského svazu, že každý den ubude 7,3 ha orné půdy, dojde k úbytku 3300 ha za cca 450 dní. To znamená, že k úbytku i takto nadsazené plochy orné půdy dojede o několik let dříve, než bude výstavba VRT vůbec zahájena. Je tedy zřejmé, že problém s úbytkem orné půdy leží mimo problematiku VRT.

I sebešetrnější dopravní systém je třeba v krajině usadit. Správa železnic připravuje záměr výstavby VRT s důrazem na minimalizaci dopadu stavby na životní prostředí v okolí. Při výběru koridoru pro vedení trati je hledán vyvážený poměr mezi zábory orné půdy a jiných druhů pozemků, například lesů. To vše při zachování přijatelných vzdáleností od obytné zástavby. Jedná se o velmi složitou disciplínu plnou kompromisů i ze strany železnice.

Trasu lze při finálním usazení do krajiny ještě upravit a předpokládáme, že se to v některých místech stane. Změny by ale neměly být velké, protože posun trasy výhodný pro někoho se téměř vždy projeví zhoršením pro jiné.

Tagy seznam Správa železnic vysokorychlostní tratě
47 komentářů