Správa železnic hledá projektanta pro vysokorychlostní trať v Praze

Vysokorychlostní jednotka ETR 1000 v barvách dopravce Iryo. Foto: Iryo.euVysokorychlostní jednotka ETR 1000 v barvách dopravce Iryo. Foto: Iryo.eu

Součástí zakázky je rovněž návrh čtvrté traťové koleje mezi stanicemi Praha-Libeň – Praha-Běchovice a zázemí pro údržbu vysokorychlostních souprav ve Strašnicích.

Správa železnic (SŽ) vyhlásila další veřejnou zakázku na dodavatele dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) pro novou síť vysokorychlostních tratí (VRT). Projektant připraví technický návrh tratě mezi pražskými Vršovicemi a Běchovicemi. Jde již o osmou projektovou zakázku v souvislosti s budoucí sítí VRT.

Uvedený úsek je součástí připravovaného ramene takzvaného rychlého spojení RS 1 Praha – Brno – Ostrava. Na úsek s pracovním názvem VRT Praha naváže již projektovaná trať v Polabí, kterou budou v budoucnu využívat také vlaky ve směru na Pardubice, Hradec Králové nebo Vratislav.

Zájmové směry studie ŽUP, žlutě nákladní koridor. Pramen: SŽ

Zájmové směry studie ŽUP, žlutě nákladní koridor. Pramen: SŽ

Dodavatel kromě DÚR zpracuje také dokumentaci pro posouzení vlivů stavby na životní prostředí EIA a digitální model VRT Praha. Součástí zakázky je rovněž návrh čtvrté traťové koleje mezi stanicemi Praha-Libeň – Praha-Běchovice a zázemí pro údržbu vysokorychlostních souprav ve Strašnicích.

Správa železnic vyhlásila zadávací řízení podle metody Best Value, nejde tedy jen o ceny. Cílem tohoto přístupu je podle SŽ „nalezení kvalitního, samostatného a invenčního dodavatele, který se vypořádá se složitým prostředím městské zástavby“.

VRT Praha navýší kapacitu železnice v hlavním městě. Navržena bude jako dvoukolejná trať vybavená evropským zabezpečovačem ETCS. Rychlost vlaků se v tomto úseku bude pohybovat mezi 160 km/h až 240 km/h. Dokončení dokumentace pro územní rozhodnutí předpokládá Správa železnic v roce 2025, zahájení stavby pak v roce 2029.

Tagy Správa železnic VRT Běchovice - Vršovice VRT Praha vysokorychlostní tratě
49 komentářů