LOT 3a leaderboard

Soutěž na most pod Vyšehradem: Tři koleje a zastávka Výtoň. Výměna konstrukce není podmínkou

Železniční most pod Vyšehradem - severní lávka po opravě. Pramen: FB Adama ScheinheraaŽelezniční most pod Vyšehradem - severní lávka po opravě. Pramen: FB Adama Scheinheraa

Výměna konstrukce za novou není v podmínkách soutěže jako závazný požadavek, je ale upřednostňována.

Správa železnic (SŽ) vypíše v nejbližších dnech architektonickou soutěž na řešení železničního mostu pod Vyšehradem v Praze. Požadované řešení má umožnit převedení tří kolejí přes řeku Vltavu s návrhem nové železniční zastávky na Výtoni. Součástí zadání je také cesta pro pěší a cyklisty.

Most je přitom pod památkovou ochranou, na což budou muset brát soutěžící ohled. Musejí se především vypořádat s tím, jak naložit se starou ocelovou konstrukcí ze začátku 20. století. „Výměna stávající ocelové konstrukce za novou není v podmínkách soutěže jako závazný požadavek. Je v nich však uvedena informace, že Správa železnic a ministerstvo dopravy toto řešení preferují,“ uvedl mluvčí SŽ Dušan Gavenda.

Ještě nedávno přitom Správa železnic jednoznačně uváděla, že ocelová konstrukce na starých pilířích bude nová, a to kvůli „faktické nemožnosti opravy té staré pro bezpečný a dlouhodobý provoz“. Správa železnic se chtěla dopracovat k likvidaci staré konstrukce sejmutím památkové ochrany, o které usilovala. Ministerstvo kultury ale loni v březnu definitivně potvrdilo, že most pod Vyšehradem je kulturní památkou.

Železniční most pod Vyšehradem. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářŽelezniční most pod Vyšehradem - severní lávka po opravě. Pramen: FB Adama ScheinherraŽelezniční most pod Vyšehradem - severní lávka po opravě. Pramen: FB Adama ScheinheraaŽelezniční most pod Vyšehradem. Foto: Jan SůraŽelezniční most pod Vyšehradem - jižní lávka během oprav. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářŽelezniční most pod Vyšehradem v Praze. Autor: Enfo – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28675432

Pod památkovou ochranou není pouze ocelová konstrukce mostu, ale celý soubor staveb zahrnující i klenuté mostní konstrukce na Výtoni nebo pilíře ve Vltavě. „Úkolem soutěžících bude pokusit se skloubit ve svém návrhu hned několik veřejných zájmů. Mezi ně patří jak památková ochrana, tak i zajištění podmínek pro dopravní obslužnost. Navržená řešení budou posuzována ze všech hledisek mnoha odborníky, mimo jiné i zástupci Národního památkového ústavu, což zajistí právě zohlednění požadavků památkové péče,“ doplnil Gavenda.

V zadání jsou popsány možné varianty vedení kolejí. Jednou z nich je umístění všech tří kolejí na jedné mostní konstrukci, další variantou je uspořádání 2+1 s umístěním dvou kolejí na stávajícím přemostění a jedné koleje na jeho rozšíření.

Počet účastníků soutěže není omezen, přihlášení ale musí prokázat požadovanou kvalifikaci. Stanoven není ani finanční limit nákladů. Požadavky zadání podle SŽ „směřují ke kvalitnímu a technicky vyhovujícímu řešení přemostění“. Hodnotící komise je tvořena zástupci Správy železnic, Magistrátu hlavního města Prahy, městské části Praha 5, ČVUT, Klubu za starou Prahu a vybranými architekty. Mezi přizvanými odborníky jsou mimo jiné i zástupci Národního památkového ústavu.

Komise během soutěže vybere maximálně šest návrhů, které budou následně dopracovány. Vítěz soutěže by měl být znám na začátku příštího roku.

Tagy praha seznam Správa železnic Top Výtoň železniční most pod vyšehradem
137 komentářů