Soud zveřejnil, proč zrušil povolení pro D1 u Přerova. I kvůli chybě ministerstva životního prostředí

Stavba D1 v úseku Přerov - Lipník nad Bečvou. Foto: ŘSDStavba D1 v úseku Přerov - Lipník nad Bečvou. Foto: ŘSD

Podle ministerstva životního prostředí by bylo rozhodnutí stejně zrušeno.

Krajský soud v Ostravě zveřejnil, proč v říjnu zrušil rozhodnutí olomouckého krajského úřadu, které v podstatě znamená zatím další stopku v přípravách dálnice D1 kolem Přerova. Jedním z důvodů je i skutečnost, že součástí kladného stanoviska ministerstva životního prostředí (MŽP) nebyl způsob řešení zimní údržby na dálnici, která vede ochranným zdrojem pitné vody.

Vyplývá to z rozsudku, který má redakce Zdopravy.cz k dispozici. Upozornila na něj na facebooku senátorka Jitka Seitlová. „Úsek dálnice prochází ochranným pásmem II. stupně přírodních minerálních vod Horní Moštěnice, a nelze proto vyloučit nepříznivý dopad chemických údržbových materiálů na životní prostředí,“ řekla Seitlová.

„Prioritní stanovisko, potažmo potvrzující stanovisko ministra životního prostředí se nedostatečně, resp. nezákonně vypořádalo s požadavkem týkajícím se předložení podkladů řešení zimní údržby, kdy podle prioritního stanoviska EIA je toto požadováno až ke kolaudačnímu souhlasu,“ napsal soud v rozhodnutí.

Rozhodnutí by zrušili i bez naší chyby, argumentuje MŽP

Mluvčí ministerstva životního prostředí Dominika Pospíšilová upozornila, že důvodů ke zrušení rozhodnutí bylo více. Čtyři podstatné důvody se podle ní postupu MŽP vůbec netýkají. „Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje by bylo pro tyto vady zrušeno nehledě na stanovisko EIA,“ dodala Pospíšilová. Podle ní chybějící podmínka k údržbě silnice v zimě bude napravena doplněním stanoviska v době, kdy olomoucký stavební úřad bude opravovat svá rozhodnutí. „Rozhodně nehrozí, že by MŽP způsobilo jakékoliv oddálení výstavby. V žádném případě nelze vinit MŽP ze zrušeného rozhodnutí krajského úřadu k tak prioritní stavbě,“ dodala Pospíšilová. Podle ní je zrušeno rozhodnutí hlavně kvůli postupu stavebního úřadu olomouckého magistrátu.

Soud vyhověl v žalobě spolků Děti Země a Krajina Dluhonice proti rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje, který vydal letos v červnu pro zmíněný úsek D1 územní rozhodnutí. Územní rozhodnutí napadly oba spolky poté, co krajský úřad zamítl jejich odvolání.

ŘSD přitom tlačí čas. Stavět se musí začít do listopadu příštího roku, kdy vyprší platnost stanoviska EIA. Pokud se do té doby nezačne stavět, je jisté zpoždění několika let. Územní řízení trvá od jara 2017. Děti Země v odvolání požadovaly například posouzení varianty D1 jinou trasou dál od Dluhonic. Děti Země v odvolání poukazovaly například i na chyby závazného stanoviska EIA. Dálnice D1 má Přerovu sloužit i jako obchvat, město je dnes zatíženo tranzitní dopravou.

Tagy D1 D1 Přerov - Řikovice Děti Země EIA Ministerstvo životního prostředí Ředitelství silnic a dálnic ŘSD Top
63 komentářů