Snížit věkovou hranici u řidičů autobusů na 19 let je nebezpečný nápad, píší odboráři

Bus v pražské MHD. Autor: DPP - Petr HejnaBus v pražské MHD. Autor: DPP - Petr Hejna

Velké debaty vzbudil návrh některých dopravců podpořený hlavním městem Prahou snížit v zákoně minimálně věk pro řízení autobusů z 21

Velké debaty vzbudil návrh některých dopravců podpořený hlavním městem Prahou snížit v zákoně minimálně věk pro řízení autobusů z 21 na 19 let. Dopravci tím chtějí přilákat k řízení mladé lidi, kteří si mezitím po škole najdou jinou práci a současně řešit nedostatek zaměstnanců. Do debaty se zapojilo i Odborové sdružení pražských dopraváků, které napsalo náměstkovi primátora hlavního města Prahy Adamovi Scheinherrovi dopis, v kterém takový nápad odmítají. Redakce Zdopravy.cz ho přináší se svolením předsedy organizace Petra Pulce v plném znění.

Vážený pane náměstku,  dovolte mi, abych jménem profesionálních řidičů a dalších zaměstnanců vznesl zásadní nesouhlas s Vaším záměrem iniciovat v reakci na neutěšenou personální situaci v Dopravním podniku hl. m. Prahy změnu legislativy vedoucí ke snížení věku řidičů autobusů na 19 let. Takový nápad považuji za nešťastný, nekoncepční a dokonce nebezpečný.

Snížení věku pro získání řidičského oprávnění skupiny D na hranici dospělosti není opatřením, které povede ke generování řidičů v počtu, aby se zacelil hluboký podstav. Většina populace není v období adolescence, za jejíž hranici se považuje 21. rok života, z důvodu konsolidace duševního života, krystalizace postojů a názorů psychicky zralá převzít odpovědnost za řízení prostředků hromadné přepravy osob. Pro snížení rizikového chování mladých řidičů se přijala celá řada opatření (zvýšení věku pro řízení motocyklu až na 24 let, nákladních automobilů až na 21 let), uvažuje se o řidičském průkazu na zkoušku a posunutí věku pro řízení autobusu na 24 let, a Vy zcela opačně pro nejnáročnější a nejzodpovědnější řidičskou disciplínu, kam hromadná přeprava osob bezpochyby patří, požadujete po managementu DP navržení snížení věku na 19 let, aby odpovědnost byla na nich, nikoli na Vás. Takto mladý člověk nebude mít dostatek času osvojit si ani základní řidičské dovednosti s řízením osobního vozidla.

Navíc Dopravnímu podniku hl. m. Prahy nechybí jen řidiči autobusů, ale také řidiči tramvají a dokonce i strojvedoucí metra. Zásadním problémem je nedostatečná reakce Magistrátu na celorepublikový růst mezd. Jediným řešením je adekvátní finanční motivace, která zohlední fyzickou a psychickou náročnost profese s nepravidelným režimem práce a s dlouhodobou stresovou zátěží vyplývající zejména z podstatně vyšší psychické zátěže při řízení po nedostatečně udržovaných pražských komunikacích.

Pokud zavčas nepochopíte principy trhu práce, velmi brzo budete chodit pěšky!

V Praze dne 24. 10. 2019
PULEC Petr
předseda

Tagy nedostatek řidičů snížení věkového limitu pro řízení autobusu Top
43 komentářů