Řidičem autobusu už jako teenager? Dopravci volají po zmírnění limitu 21 let

Autobus Solaris Urbino společnosti ČSAD Střední Čechy v nových standardech PID. Autor: ROPIDAutobus Solaris Urbino společnosti ČSAD Střední Čechy v nových standardech PID. Autor: ROPID

Nedostatek řidičů autobusů by mohlo podle tuzemských dopravců částečně vyřešit zmírnění věkového limitu, od kdy je možné autobus řídit. Chtějí

Nedostatek řidičů autobusů by mohlo podle tuzemských dopravců částečně vyřešit zmírnění věkového limitu, od kdy je možné autobus řídit. Chtějí proto prosadit novelu zákona, která by umožnila řídit autobus už devatenáctiletým. Dosud je minimální hranice 21 let.

Plán představil při včerejší společné tiskové konferenci Prahy, Dopravního podniku hl. Města Prahy a Ropidu Daniel Adamka, který vede největšího tuzemského autobusového dopravce Arrivu a současně šéfuje Asociaci dopravních, spedičních a servisních společností středních Čech. Plán už včera představil ministrovi dopravy, ten podle jeho slov s návrhem souhlasí. Ministerstvo dopravy na dotaz neodpovědělo.

Podle Adamky by se tak podařilo podchytit studenty hned po střední škole. „Oni během těch dvou let utečou, najdou si jiné zaměstnání a do dopravy už se nikdy nevrátí. V 19 jsou ještě zvyklí i na určitý režim ze školy,“ vysvětlil Adamka.

Podle něj například ve Švédsku mohou autobus řídit už od 18 let. V Česku platí minimum 21 let, odpadla ale dřívější nutnost mít zkušenost dva roky s řízením nákladního vozidla. Dnes může získat řidičské oprávnění pro autobus i ten, kdo má dosud jen řidičský průkaz pro osobní auto.

Na změnu bude tlačit i Praha, náměstek primátora Adam Scheinherr chce jednat o této změně s ministrem dopravy. Praha plán podporuje i proto, že DPP i další dopravci trpí nedostatkem řidičů, kvůli čemuž musí hlavní město omezit částečně rozsah autobusové dopravy.

Dopravní expert Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti, který dříve působil v několika dopravních podnicích i jako řidič autobusu ale před takovým rozhodnutím varuje. „Byl bych v této oblasti velmi opatrný. Znamená to maximálně rok praxe, to je velmi málo. Z pohledu dopravní psychologie řidiči dozrávají až kolem 24 let,“ vysvětlil Budský. Podle něj navíc hraje roli i to, že zejména v MHD musí řidiči čelit řadě stresových situací, jak ze strany jiných řidičů v městském provozu, tak i některých cestujících.

[yop_poll id=“32″]

Návrh úpravy zákona o silničním provozu na snížení věkové hranice pro řízení autobusu v MHD na 19 let.

Novelizace zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů
1. § 83 odst. 6 zní:

Řidičské oprávnění pro skupiny C a C+E lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let, a pro skupiny D a D+E osobě, která dosáhla věku 19, 21 let nebo 23 let. Toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku stanoveného v odstavci 1 písm. e) a f) jeho držitele k řízení

a) v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu9b),

b) je-li profesně způsobilý a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpisu9b)
1. v rozšířeném rozsahu, jedná-li se o řidičské oprávnění pro skupiny C a C+E a jeho držitel dosáhl věku 18 let, nebo, jedná-li se o řidičské oprávnění pro skupiny D a D+E a jeho držitel dosáhl věku 19 let a současně řídí-li vozidlo linkové osobní dopravy a trasa linky nepřesahuje 50 km, nebo
2. v základním rozsahu, jedná-li se o řidičské oprávnění pro skupiny D a D+E a jeho držitel dosáhl věku 23 let, nebo, řídí-li vozidlo linkové osobní dopravy a trasa linky nepřesahuje 50 km, 21 let.

Odůvodnění:
V současné době je podle průzkumu neobsazeno v České republice 3 500 míst na pozici řidič autobusu veřejné dopravy zajišťované v závazku veřejné služby a průměrný věk řidičů je 52 roků. Vzhledem k nedostatku řidičů na pracovním trhu v České republice a nutnosti nahrazovat odcházející řidiče zahraničními je navrhovanou změnou cíleno na rozšíření okruhu řidičů pro veřejnou linkovou dopravu z řad českých zaměstnanců. Současná právní úprava s požadavkem na věk 21 let vede k tomu, že řada zaměstnanců, kteří by měli zájem se stát profesionálními řidiči autobusu po ukončení svého středoškolského studia nemá zájem čekat 2 roky na dosažení potřebného věku a v mezidobí zahájí jinou pracovní kariéru, od které již nechtějí přejít do autobusové dopravy, v horším případě odejdou z pracovního trhu a za dva roky čekání ztratí návyky pravidelné účasti ve vzdělávacím nebo pracovním procesu a zůstávají mimo pracovní proces v registraci ÚP. Navrhované snížení věku umožní absolventům středních škol absolvovat příslušný řidičský výcvik a vstupní školení podle zvláštního právního předpisu a ihned se zahájit pracovní kariéru na pozici řidiče autobusu na nejjednodušších linkách, a to na linkách nepřesahujících 50 km. Pro ostatní dopravní výkony, tedy dálkové spoje, zůstane zachován dosavadní požadavek na věk.
Uvedená novelizace je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a rady 2003/59/ES ze dne 15. července 2013 o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnice Rady 91/439/EHS a zrušení směrnice Rady 76/914/EHS, neboť využívá oprávnění členského státu vyplývajícího z čl. 5 odst. 3 písm. a) bod i), dle kterého může členský stát oprávnit, aby na jeho území řídili vozidlo vyžadující řidičské oprávnění pro skupiny D a D+E pro osobní linkovou dopravu, pokud trasa nepřesahuje 50 km, řidiče, kteří dosáhli věku 18 let a současně je držitelem osvědčení dle čl. 6 odst. 1 této směrnice, tj. podrobili se vstupnímu školení v rozšířeném rozsahu podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Tagy nedostatek řidičů řidiči autobusu snížení věkového limitu pro řízení autobusu
92 komentářů