Severní spoj do Poruby nezískal územní rozhodnutí, příprava projektu pokračuje

Dálnice D1 v Ostravě. Foto: Jan SůraDálnice D1 v Ostravě. Foto: Jan Sůra

Silnice má vzniknout v území, které je už nyní výrazně hlukově zatíženo, na což v řízení upozornili například obyvatelé domu v Martinově.

Krajský úřad Olomouckého kraje zamítl žádost o vydání územního rozhodnutí pro stavbu Severního spoje. Z rozhodnutí zveřejněného na úřední desce vyplývá, že předložený záměr podle úřadu nesplňuje požadavky stavebního zákona. Ostrava se proti tomu chce odvolat. Severní spoj má odlehčit dopravě na přetížených ulicích Opavská a Rudná. Zároveň umožní přímé napojení městských obvodů Poruba, Martinov a Třebovice na dálnici D1. Výhledově budou na Severní spoj napojeny i Hošťálkovice. První už realizovaný úsek Severního spoje propojil ulici Mariánskohorskou s mimoúrovňovou křižovatkou na dálnici D1 a slouží jako dálniční přivaděč.

Projekt Severního spoje je podle tiskové mluvčí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Nikoly Birklenové stavbou mimořádného dopravního významu pro město, kraj i stát. Celková délka druhé části Severního spoje bude činit 4,17 km, náklady na její výstavbu jsou odhadovány na téměř 2 miliardy korun. Se stavbou se mělo začít v roce 2026, o vybudování Severního spoje se však mluví už řadu let. Účastníci řízení například namítají, že silnice má vzniknout v území, které je už nyní podle nich výrazně hlukově zatíženo. Upozornili na to obyvatelé domu v Martinově, kolem nějž má silnice vést a v jehož blízkosti mají vzniknout i neprůhledné protihlukové zábrany. Obávají se, že se jim výrazně zhorší kvalita bydlení. Žadatel se však k námitkám na výzvu úřadu nevyjádřil, takže krajský úřad nemohl dospět k jinému závěru, než že žádost zamítnul.

„V nejbližším období nás čeká dohoda o dalším postupu přípravy a realizace díla, geologický průzkum, zadání dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby a předpokládáme, že součástí originálního modelu financování, který chceme ústředním orgánům společně se statutárním městem Ostravou navrhnout, bude i rozsáhlé majetkové vypořádání a optimalizace silniční sítě v Ostravě a okolí,“ sdělila Birklenová.

Minulý týden si Správa silnic Moravskoslezského kraje objednala u ostravského Dopravoprojektu vypracování záměru projektu stavby Komunikace – Severní spoj pro jeho předložení v centrální komisi ministerstva dopravy. Zakázka má hodnotu necelých 130 tisíc korun a dodací lhůta je jeden měsíc, tedy do 16. prosince. Souhlasné stanovisko vlivu stavby na životní prostředí EIA získal projekt v roce 2019.

Severní spoj jako velké politické téma

O téma dostavby Severního spoje se před komunálními volbami do ostravského zastupitelstva opírala většina politických uskupení, jinak tomu není ani na hejtmanství. Moravskoslezský kraj s městem Ostrava uzavřely v minulosti rámcovou smlouvu, ve které se smluvně zavázaly, že „budou činit všechny potřebné kroky k přípravě a realizaci takto významné stavby“. Město Ostrava mělo zajistit projekt pro územní řízení a územní rozhodnutí a smluvní strany se měly dále dohodnout na dokončení přípravy stavby.

Severní spoj řešil při své zářijové návštěvě Moravskoslezského kraje také ministr dopravy Martin Kupka. „Tohle je jeden z důležitých investičních záměrů i v rámci celé ČR. Je velmi dobře, že Moravskolezský kraj i Ostrava se v tom shodují a že dávají dohromady dokumentaci. V případě MD teď proběhne posuzování z hlediska dopravní zátěže a důležitosti toho dopravního řešení,“ uvedl tehdy Kupka pro TV POLAR.

Severní spoj a jeho zvažovaná trasa
Zdroj: Statutární město OstravaSeverní spoj a jeho zvažovaná trasa
Zdroj: Statutární město Ostrava
Tagy Dopravoprojekt Ostrava Moravskoslezský kraj ostrava Severní spoj
16 komentářů