LOT 3a leaderboard

Šéfa ČD Krtka opět zvolili do vedení vlivné železniční evropské organizace CER

Bývalý předseda představenstva Českých drah Pavel Krtek. Foto: České dráhyBývalý předseda představenstva Českých drah Pavel Krtek. Foto: České dráhy

Předseda představenstva Českých drah Pavel Krtek zůstává i další dva roky v řídícím výboru  mezinárodní organizace CER, která sdružuje evropské

Předseda představenstva Českých drah Pavel Krtek zůstává i další dva roky v řídícím výboru  mezinárodní organizace CER, která sdružuje evropské železniční společnosti.

Do desetičlenného řídícího výboru ho včera zvolili na valném shromáždění  Společenství evropských železnic a infrastrukturních společností (CER) v polském Gdaňsku.  „Věřím, že díky mému znovuzvolení do vedení CER se nám bude dále dařit  rozvíjet dobré vztahy s  nejvýznamnějšími partnery z okolních zemí, tedy především s Německem, Rakouskem a Slovenskem,“ řekl Krtek.

České dráhy považují znovuzvolení Krtka, který je ve vedení CER od roku 2015, za potvrzení jejich význameného postavení na mezinárodní úrovni. „Účastníme se mnoha mezinárodních železničních projektů, evropských železničních norem nebo vytváříme tlak na modernizaci infrastruktury a snažíme se v tomto směru přinášet naše zkušenosti a doporučení. Volba do výboru mně umožní úzké zapojení do všech aktivit, které se na evropské úrovni chystají a díky tomu můžu velmi efektivně hájit zájmy Českých drah,“ dodal Krtek

Účast českého zástupce v řídicím výboru CER znamená příležitost ovlivňovat proces tvorby a schvalování norem, které rozhodující měrou ovlivňují činnost evropských dopravců, tedy i Českých drah. Jedná se například o aplikaci 4. železničního balíčku, rovné podmínky pro všechny hráče na železničním trhu nebo další legislativní změny.

Společenství CER je nejsilnějším představitelem železniční lobby v Bruselu. Bylo založeno v roce 1988 původně 12 železničními podniky, dnes se její řady rozrostly na více než 70 členů – železničních firem (národních dopravců i privátních železnic), manažerů infrastruktury, asociací a dalších.  CER dnes zastupuje více než 60 procent evropské železniční sítě, na které se odehrává 85 procent výkonů v nákladní dopravě a prakticky veškeré výkony v osobní dopravě v Evropě. Sdružuje hlavně státní dopravce a správce železnice. Soukromí a alternativní si letos založili vlastní sdružení All4Rail.

Tagy CER Krtek
1 komentář