Sdílené zóny míří do legislativy. Maximum 25 km/h má umožnit lepší řešení dopravy v centrech měst

Podle policie by bylo jako zóna setkávání v Praze vhodné Náměstí Republiky. Foto: Jan Sůra / Zdopravy.czPodle policie by bylo jako zóna setkávání v Praze vhodné Náměstí Republiky. Foto: Jan Sůra / Zdopravy.cz

Podle dopravního konceptu není v centru pozornosti vozidlo, ale koncept.

Do novely zákona o silničním provozu míří poprvé definice takzvané sdílené zóny (někdy také zóna setkávání). Jde o nový nástroj, který má pomoci dopravně lépe řešit situaci v centrech měst. Řeší smíšený provoz aut, MHD, pěších a cyklistů na malém prostoru. Dopravně-urbanistický koncept je běžný v řadě zemí, v Česku půjde o jeho premiéru.

Novelizaci zákona prosazuje jen pár měsíců po první prezentaci v podvýboru pro dopravu poslanec Michael Rataj (STAN). „Umožní samosprávám efektivněji využívat veřejná prostranství, aby jejich společenské, ekonomické, pobytové i dopravní funkce byly navzájem vyvážené,“ uvedl Rataj. Hospodářský výbor pozměňovací návrh doporučil k projednání na plénu Poslanecké sněmovny.

Český návrh počítá s maximální rychlostí 25 km/h. Do prostoru sdílených zón se dostanou auta, nízká dovolená rychlost má snížit riziko nehod a současně odlákat vozidla od tranzitu.

„Ve sdílené zóně musejí účastníci provozu na pozemních komunikacích dbát zvýšené ohleduplnosti vůči ostatním účastníkům provozu, které nesmí ohrozit. Řidiče tramvaje nesmí ostatní účastníci provozu na pozemních komunikacích ani omezit a tramvaj má vždy přednost v jízdě. Ve sdílené zóně smějí chodci a cyklisté užívat pozemní komunikaci v celé její šířce,“ uvádí se v návrhu.

Nezvyklá shoda

Česká města nejsou zatím pro tento způsob řešení veřejných prostranství uzpůsobena, proto v ulicích měst probíhá pomyslná válka za práva řidičů, tu zase na ochranu chodců, cyklistů a dalších. Bezpečnost v dopravě je ponechána na dopravním značení v domnění, že se jedná o nejvhodnější způsob řešení. Cyklisté berou jakékoliv omezení jako újmu, řidiči jako útok. Sdílený prostor, ve kterém by jediným omezením byla rychlost, by všechny účastníky přiměl k větší osobní zodpovědnosti,“ vysvětlil Rataj.

Již při projednávání na podvýboru došlo k nezvyklé shodě na potřebě zavedení takového konceptu napříč poslanci, zástupci ministerstva dopravy či policie. Hlavní město Praha má připraveno několik projektů, jejichž bezproblémová realizace je podmíněna legislativním ukotvením zón setkávání, ocení jej ale i další samosprávy, kterým zavedení tohoto nástroje do legislativy umožní efektivněji nakládat s veřejným prostranstvím. Jde například o Náměstí Republiky.

V centru pozornosti není vozidlo, ale člověk,“ říká o nové koncepci Vojtěch Novotný, který na začátku ledna prezentoval své návrhy poslancům.

Tagy sdílená zóna zákon o silničním provozu zklidnění dopravy ve městech Zóna setkávání
119 komentářů