LOT 3a leaderboard

Sanace Podkrušnohorské magistrály se prodraží na 467 milionů, cestující čeká půlroční výluka

Sesuv tratě 140 u Dalovic. Autor: SŽDCSesuv tratě 140 u Dalovic. Autor: SŽDC

Správa železniční dopravní cesty zaplatí za sanaci problematického úseku na trati Podkrušnohorské magistrále v úseku z Dalovic do Hájku podstatně

Správa železniční dopravní cesty zaplatí za sanaci problematického úseku na trati Podkrušnohorské magistrále v úseku z Dalovic do Hájku podstatně více, než původně plánovala. Zakázka na kompletní opravu trati vyjde na 467 milionů korun bez DPH. Oprava tak bude oproti odhadované ceně 390 milionů korun o pětinu dražší.

Podle údajů v registru smluv zakázku  vyhrálo sdružení firem Chládek & Tintěra, Strix Chomutov a H-Pro Geo (ta je majetkově s Chládek & Tintěra propojená ). Stejné firmy se už nyní na opravě trati podílely. Podle vyjádření SŽDC podaly nabídku do soutěže ještě společnosti Metrostav, sdružení Hájek (Eurovia, Chládek a Tintěra, Pardubice GJW Praha) a sdružení firem Edikt a Valcano).

Vítězné sdružení má připravit projekt a pak trať opravit.Před rokem a půl mezi Dalovicemi a Hájkem k sesuvu, který musela SŽDC nechat opravit za více než 90 milionů korun (kilometr 181,7-181,8). Nová smlouva se týká opravy úseku v kilometráži 181,4-182,2.

Hlavním cílem je upravit nevyhovující stav a zabezpečit stabilitu násypového zemního tělesa a mostní konstrukce,“ uvádí SŽDC v zadávací dokumentaci. Tu zpracovala společnost Strix inženýring, která má stejné majitele, jako Strix Chomutov. Ten loňskou opravu náspu prováděl. Nová oprava by měla už problém s tratí na tomto místě definitivně vyřešit.

Kvůli opravě čeká cestující příští rok opět několikaměsíční výluka. Podle smlouvy potrvá od 15. května do 31. října. Na trati o víkendu skončila tři týdny trvající výluka, kterou si vyžádalo nenadálé zhoršení stavu náspu.

Na problémy se přišlo při samotné sanaci náspu po sesuvu v loňském roce. Podle záměru projektu zeminy násypového tělesa v navazujících úsecích vykazují vysoký stupeň nasycení, který negativně ovlivňuje smykové parametry zemin v zemním tělese. Kromě vysokého stupně nasycení vykazují zeminy násypového tělesa i relativně vysokou pórovitost, která se těsně po obnovení provozu na trati v přiléhajícím úseku pravděpodobně podepsala na významných (až 8 cm) poklesech zemní pláně a degradaci prostorové a geometrické polohy koleje v blízkosti mostní konstrukce. Ve špatném stavu je i samotný most.

Tagy Chládek & Tintěra sesuv Dalovice - Hájek Správa železniční dopravní cesty Strix Chomutov SŽDC trať 140
13 komentářů