Rychlejší a bezpečnější silnice z Mělníka do Mladé Boleslavi. ŘSD žádá o povolení obchvatu Bezna

Silnice I/16 v Bezně. Foto: Pavel Hrdlička / Wikimedia CommonsSilnice I/16 v Bezně. Foto: Pavel Hrdlička / Wikimedia Commons

ŘSD na trase chystá obchvat u celkem pěti obcí.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chystá další přeložku na silnici I/16 v úseku mezi Mladou Boleslaví a Mělníkem. Tranzitní dopravu z městysu Bezno má vymístit nový obchvat o délce 2,2 kilometru.

Krajský úřad Středočeského kraje již zahájil územní řízení na stavbu plánované přeložky. „Průjezd obcí v současnosti představuje dopravní závadu, kterou stavba plánované přeložky odstraní a vyvede provoz mimo zastavěné území. Účelem stavby je tak především odvést tranzitní dopravu, která je v současnosti vedena přes obec, mimo stávající zástavbu a výrazně zklidnit její centrální část,“ řekl Martin Buček z týmu komunikace ŘSD. Podle posledního sčítání dopravy projede obcí kolem šesti tisíc aut denně.

Navržená hlavní trasa přeložky silnice I/16 bude vedena jihozápadně od obce nezastavěným, převážně zemědělsky využívaným územím. Celková délka navržené trasy je 2,2 kilometrů. Ve směru na Mladou Boleslav má být zaveden pruh pro předjíždění o délce kilometru. Obchvat přeruší stávající silnici II/272 spojující Bezno a Chotětov. Z toho důvodu je navržena 360 metrů dlouhá přeložka silnice II. třídy, která budoucí trasu obchvatu překlene po 22 metrů dlouhém mostě. Součástí nadjezdu bude i stezka pro chodce a cyklisty vedená souběžně s vozovkou.

Trasa obchvatu Bezna. Foto: ŘSD

Trasa obchvatu Bezna. Foto: ŘSD

Aktuálně předpokládané náklady na výstavbu přesahují 336 mil. Kč bez DPH a s ohledem na celý další časový postup přípravy by se mohlo začít stavět v průběhu roku 2026. Kompletně je stavba popsána v informačním letáku.

ŘSD na stejné trase chystá ještě další obchvaty: nejkomplikovanější stavbou bude obchvat v Jizerním Vtelně, příprava této stavby je ale i nejdále. Jeho součástí bude i krátký tunel. V různé fázi je příprava dalších tří obchvatů kolem obcí Mělnické Vtelno, Byšice a Vavřineč.

Tagy I/16 obchvat Obchvat Bezna Ředitelství silnic a dálnic¨ ŘSD
15 komentářů