LOT_PRAGA_X-2021---WWW---III_728x90_new

Rychleji do Bavorska. SŽDC žádá o první povolení na novou trať, počítá s 200 km/h

Vizualizace stanice Plzeň - Jižní předměstí. Foto: SŽDCVizualizace stanice Plzeň - Jižní předměstí. Foto: SŽDC

Vlaky na trase mezi Plzní a Domažlicemi mají jezdit po nové trati mezi Plzní a Stodem. Bude elektrifikovaná střídavým proudem

Vlaky na trase mezi Plzní a Domažlicemi mají jezdit po nové trati mezi Plzní a Stodem. Bude elektrifikovaná střídavým proudem a dvojkolejná, vlaky by na ní měly jezdit až dvousetkilometrovou rychlostí. Jde o druhou trať, kterou SŽDC projektuje na rychlost 200 kilometrů v hodině, první je spojení Brno – Přerov.

Trasu budoucího rychlejšího spojení Česka a Bavorska už začaly posuzovat úřady, kterým Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) odeslala první plány k takzvanému zjišťovacímu řízení. Během něj se má zjistit, zda se bude muset posuzovat vliv stavby na životní prostředí. Další zrychlení tratě v úseku za Stodem ještě není jasné: SŽDC aktualizuje studii proveditelnosti.

Na více než 700 stranách dokumentace popisují projektanti a odborníci na životní prostředí, jaké dopady může stavba na přírodu mít. Plán počítá s výrazným narovnáním trasy z Plzně od Nové Hospody až do Stodu, kde vlaky pojedou po úplně nové trase. Na trase má vyrůst zhruba 2,5 kilometru protihlukových stěn, současně dojde k rekonstrukci stanice Stod. V nové zastávce Zbůch pak dojde k napojení na stávající trať přes Nýřany, která by také měla projít modernizací. SŽDC na trase počítá se střídavým napětím. Dosud je spojení do Bavorska neelektrizované.

Podle materiálu je nová trasa přeložky vedena hlavně po zemědělské půdě s menším záborem lesních pozemků. V těsné blízkosti se nachází přírodní rezervace Nový rybník, v době výstavby existují rizika jejího negativního ovlivnění. Celá trať je novým zdrojem hluku a emisí v lokalitě.

Trasa nové tratě z Plzně do Stodu (červeně), fialově stávající trať. Modře je zakreslena zvažovaná přeložka silnice I/26. Detailnější obrázek je ke stažení zde: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV3074. Foto: SŽDC
Trasa nové tratě z Plzně do Stodu (červeně), fialově stávající trať. Modře je zakreslena zvažovaná přeložka silnice I/26. Detailnější obrázek je ke stažení zde: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV3074. Foto: SŽDC

SŽDC už dříve uvedla, že nová trať by měla vyjít na 2,9 miliardy korun, má posílit konkurenceschopnost železnice. Na její stavbu tlačí hlavně nákladní dopravci, kteří požadují dobře dostupný alternativní železniční přechod k Děčín/Bad Schandau. Jak bude pokračovat modernizace dál není zatím jasné: SŽDC zadala společnosti Sudop Praha aktualizaci studie proveditelnosti.  Tu kritizovalo především sdružení nákladních dopravců ŽESNAD.cz. Správa železnic studii označila za „poplatnou době vzniku“. Na některých místech projektanti počítali jen se šedesátikilometrovou rychlostí.

Podle loni zveřejněného harmonogramu  by se trať mezi Plzní a Stodem měla začít stavět v roce 2022.

O rychlejším spojení mezi Českem a Bavorskem se dlouho mluví, vzniklo několik memorand, podle kterých se už dávno mělo jezdit mezi Prahou a Mnichovem pod čtyři hodiny.

Tagy 200 km/h Plzeň - Domažlice Plzeň - Stod spojení Česko - Bavorsko Správa železniční dopravní cesty studie proveditelnosti Žesnad.cz
55 komentářů