LOT_PRAGA_X-2021---WWW---III_728x90_new

Přehledně: 19 kroků, jak zkrátit cestu Praha – Mnichov pod čtyři hodiny

Vlak alex Praha - Mnichov, München Hbf, foto: Zdopravy.cz/Jan SůraVlak alex Praha - Mnichov, München Hbf, foto: Zdopravy.cz/Jan Sůra

Železniční spojení Praha – Mnichov má zásadně zrychlit, slibuje ministerstvo dopravy. Do roku 2030 nemá cesta trvat déle než čtyři

Železniční spojení Praha – Mnichov má zásadně zrychlit, slibuje ministerstvo dopravy. Do roku 2030 nemá cesta trvat déle než čtyři hodiny.  Pomoci tomu má i zařazení modernizace tratí na bavorské straně do kategorie naléhavé potřeby.

Jak chtějí obě strany zrychlení spojení, které je dnes spíše ostudou, docílit?  Server Zdopravy.cz požádal ministerstvo dopravy o přehled všech úseků na trati, kde by mělo dojít ke zrychlení. Částečně jde o seznam již prováděných změn, částečně o seznam zbožných přání, o kterých se mluví roky. S výjimkou ejpovického tunelu nedochází nikde k zásadnímu zrychlení nad 160 kilometrů v hodině. Ministerstvo ale současně plánuje mírné zrychlení trati z Plzně do Domažlic na maximálně 140 kilometrů v hodině, ale také i na 200 kilometrů v hodině.  Do hry se ale vrací tunel mezi Prahou a Berounem s rychlostí 250 kilometrů v hodině.

Kde mají vlaky do Mnichova zrychlit?

 1. Rekonstrukce Praha hl.n – Praha Vyšehrad – dosud nevydáno územní rozhodnutí.
 2. Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem – dosud nevydáno územní rozhodnutí.
 3. Rekonstrukce žst. Praha – Smíchov – dosud nevydáno územní rozhodnutí.
 4. Optimalizace trati Praha – Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) Probíhá zpracování projektu stavby a probíhá proces EIA, rychlost po dokončení stavby bude 110-140km/h. Plánovaná realizace 2019-2021.
 5. Optimalizace trat Černošice (včetně) – odbočka Berounka (mimo) – zpracovává se Záměr projektu, Dokumentace pro územní řízení včetně dokumentace EIA. Navrhovaná rychlost po dokončení stavby bude 90 – 120 km/h. Plánovaná realizace 2022-2025
 6. Optimalizace trati Odbočka Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně) – zpracovává se Záměr projektu, Dokumentace pro územní řízení včetně dokumentace EIA. Navrhovaná rychlost po dokončení stavby bude 100-125 km/h. Plánovaná realizace 2021-2024
 7. Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) – zpracovává se Záměr projektu, Dokumentace pro územní řízení včetně dokumentace EIA. Navrhovaná rychlost po dokončení stavby bude 90-120 km/h. Plánovaná realizace 2020-2023
 8. Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr – stavba v realizaci. Rychlost po dokončení stavby bude 90 – 120km/h .
 9. Modernizace trati Rokycany-Plzeň – Rychlost po  dokončení stavby bude 160 km/h a v tunelu Ejpovice až 200 km/h.
 10. Praha – Beroun/Hořovice nová trať – zpracovává se studie proveditelnosti (rychlost bude do 250 km/h). Obnovení varianty tunelu z Prahy do Berouna.
 11. Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská – stavba v realizaci (Traťová rychlost pro koridorový průjezd (Domažlice a Cheb) je navržena pro klasické soupravy, minimálně pro rychlost 80 km/h)
 12. Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati – probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby (Traťový úsek Plzeň hl. nádraží – Plzeň-Křimice 90 km/h, Traťový úsek Plzeň hl. nádraží – Vejprnice 100 km/h)
 13. Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1.stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod – zpracovává se Záměr projektu, Dokumentace pro územní řízení včetně dokumentace EIA. Navrhovaná rychlost jelikož se jedná o novostavbu je 160-200km/h. Plánovaná realizace 2022-2025
 14. Modernizace trati Plzeň-Domažlice – st. hranice SRN, 2.stavba, úsek Plzeň (mimo) – Stod (včetně) – zpracovává se Záměr projektu, Dokumentace pro územní řízení včetně dokumentace EIA. Navrhovaná rychlost pro klasické soupravy je 100-120km/h a 110-140km/h pro vozy s naklápěcí technikou (jde o úsek trati kopírující stávající stopu). Plánovaná realizace 2020-2023.
 15. Modernizace trati Plzeň-Domažlice – st. hranice SRN, 3.stavba, úsek Stod (mimo) – Domažlice (včetně) – projektová příprava dosud nezahájena z důvodu koordinace zadání s výstupy z Německo-České studie spojení Praha – Mnichov. Rozsah zadání pak ovlivní i navrhované rychlostní parametry. Ze schválené Studie proveditelnosti (varianty 4e) pak vyplývá rychlost pro jednokolejné úseky ve stávající stopě 75-120km/h a v případě dvoukolejných úseků až 160 km/h.
 16. Modernizace trati Plzeň-Domažlice – st. hranice SRN, 4.stavba, úsek Domažlice (mimo) – státní hranice SRN – zpracovává se Záměr projektu, Dokumentace pro územní řízení včetně dokumentace EIA. Navrhovaná rychlost je v úsecích do České Kubice 85-115 km/h. Ve stanici Česká Kubice je stávající rychlost, která nedozná změn 70km/h a v úseku ke státní hranici se SRN je navrhovaná rychlost 80-115 km/h. Plánovaná realizace 2020-2023, respektive ve vazbě na úpravy na německé straně. Na bavorské straně chystají také změny.
 17. Mnichov – Regensburg: do budoucna se předpokládá dnešní provozovaná rychlost 100–160 km/h. V tomto úseku je třeba provést ještě dílčí úpravy stanic – jako jsou počty kolejí, nástupiště. V úseku Obertraubling – Regensburg je nutné přidat třetí kolej (cca 8 km), důvodem je souběh směrů Mnichov a Passau.
 18. Regensburg – Schwandorf – i tady se předpokládá dnešní provozovaná rychlost 100–160 km/h. Musí se dobudovat elektrifikace, provést úpravy stanic. Existuje i varianta obchvatu Schwandorf / přeložka Maxhütte / – o tom ale bude rozhodnuto na federální úrovni podle stávající studie zpracovávané ze strany BEG. Momentálně je ve stavu technicko-provozní studie.
 19. Schwandorf – Furth im Wald, opět se předpokládá dnešní rychlost 100–160 km/h. Tady je nutné odstranit četné propady, vybudovat elektrizaci, úpravy stanic, a provést částečné zdvoukolejnění. Přípravy jsou ve stádiu technicko-provozní studie. V úseku Furth im Wald – st. hranice D/CZ se počítá se stávající rychlostí 80–100 km/h.

 

Tagy Ministerstvo dopravy praha - mnichov
3 komentáře