ŘSD soutěží další velkou opravu silnice u Kutné Hory

Silnice I/2 u Kutné Hory. Foto ŘSDSilnice I/2 u Kutné Hory. Foto ŘSD

Oprava začne ve druhém čtvrtletí příštího roku, součástí je i rekonstrukce mimoúrovňového křížení se silnicí I/38.

Po velkých opravách silnice I/38 mezi Kolínem a Kutnou Horou chystá Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) další velkou rekonstrukci.
Konkrétně půjde o silnici I/2 v úseku Malín – Nové Dvory. https://mapy.cz/s/ponavumata. ŘSD již vypsalo veřejnou zakázku v hodnotě 95,6 milionu korun. Termín pro podání nabídek je do 22. prosince. „Opravovat bychom rádi začali v průběhu 2. čtvrtletí 2022 v závislosti na dalším průběhu výběrového řízení a představební přípravy,“ řekl Martin Buček z týmu komunikace ŘSD.

Akce se týká opravy povrchu o délce 1 300 metrů. Jedná se o úsek mezi Kutnou Horou a Novými Dvory. Začátek úseku bude v kutnohorské místní části Malín za mostem přes železniční trať, jeho konec pak bude přibližně 200 metrů před začátkem obce Nové Dvory. „Stávající vozovka v tomto úseku vykazuje poruchy. Jde například o vyjeté koleje, příčné, podélné a mozaikové trhliny a výtluky,“ dodal Buček.

Součástí opravy bude i oprava odvodnění v úseku km 50,087–50,625 (průtah Malínem), obnova svislého a vodorovného dopravního značení, revize a obnova záchytných systémů a bezpečnostních zařízení nebo pokládka revizních chrániček.

Během stavby dojde také k opravě pravostranných větví mimoúrovňové křižovatky se silnicí I/38. Dojde také k opravě dalších mostů včetně mostu přes říčku Vrchlici. Stávající most, který již nevyhovuje po stavebnětechnické stránce, bude zbourán a na jeho místě vyroste most zcela nový.

Oprava povrchu komunikace je plánovaná po jednotlivých úsecích a za provozu s využitím kyvadlově řízené dopravy. Rekonstrukce most přes Vrchlici za uzavírky silnice I/2 a převedením dopravy na provizorní most a silnici, které v místě vzniknou před jeho demolicí.

Tagy I/2 I/38 Ředitelství silnic a dálnic ŘSD seznam
5 komentářů