ŘSD má první stavební povolení k přestavbě křižovatky Aviatická na D7

D7 v blízkosti pražského letiště.. Pramen: ŘSDD7 v blízkosti pražského letiště.. Pramen: ŘSD

Celý projekt potřebuje získat dohromady šest stavebních povolení.

Ministerstvo dopravy zamítlo námitky společnosti A3/94 Property proti prvnímu stavebnímu povolení k vylepšení dálnice D7 u Prahy a mimoúrovňové křižovatky Aviatická. Oznámení se objevilo na úřední desce ministerstva.

Projekt tak může pokračovat. „Zahájili jsme práce na zadávací dokumentaci stavby s předpokládaným termínem zahájení výběrového řízení 2023 až 2024,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Martin Buček. Než však stavba začne, potřebuje celý projekt získat dohromady šest stavebních povolení. S nabytím právní moci po zamítnutém odvolání bude ŘSD držet první z nich.

Rekonstrukce mimoúrovňové křižovatky Aviatická a přilehlého úseku D7 je rozdělena do dvou fází. První etapa prací se uskuteční blíže k terminálům Letiště Václava Havla. Účelem přestavby křižovatky je zlepšit kapacitní napojení letiště na dálnici D7 oběma směry. „Jde o změnu stávající dopravně nevyhovující a nebezpečné mimoúrovňové křižovatky, která je tvořena dopravně nevyhovujícími rampami,“ píší silničáři ve svých materiálech.

Při druhé etapě, během které se práce posunou blíže ku Praze, se plánuje vychýlení a částečně nové vedení trasy celé dálnice D7. Ta se promění tak, aby bylo v budoucnu připraveno její napojení na Pražský okruh.

Všechny práce na D7 u Prahy vyjdou odhadem na 2,2 miliardy korun. V roce 2026 by se pak řidiči mohli projet po nově zrekonstruovaných úsecích. Během prací povede objízdná trasa přes mimoúrovňovou křižovatku Kněževes, pro jejíž vylepšení získalo ŘSD nedávno stavební povolení.

 

 

Úpravy D7 u Prahy. Pramen: ŘSD

Úpravy D7 u Prahy. Pramen: ŘSD

Úpravy D7 u Prahy. Pramen: ŘSD

 

Tagy D7 D7 MÚK Aviatická dálnice letiště václava havla MÚK Aviatická
14 komentářů