ŘSD chystá úpravu křižovatky na D8 u Zdib, silnici I/9 na Mělník rozšíří na tři pruhy

Silnice I/9 a mimoúrovňová křižovatka Zdiby s D8. Foto: PudisSilnice I/9 a mimoúrovňová křižovatka Zdiby s D8. Foto: Pudis

Úpravy křižovatky začnou příští rok.

Dopravně přetíženou mimoúrovňovou křižovatku Zdiby na počátku dálnice D8 čeká proměna, která by měla přinést plynulejší provoz. ŘSD připravuje v rámci zakázky „D8-MÚK Zdiby, rozšíření prosecké radiály, etapa 2 – direktivní větev“ stavbu přímo odbočovací větve na silnici I/9. Ta by se v roce 2025 měla dočkat i kapacitnějšího uspořádání.

Nová odbočovací větev bude dvoupruhová, měřit bude 390 metrů. Navrhovaná rychlost bude 80 km/h. Součástí akce bude i úprava D8 o délce 556 metrů. „Výstavbou přímé větve dojde k eliminaci bezpečnostních rizik v dopravě, které zde aktuálně vznikají v souvislosti s tvorbou kolon vozidel odbočujících uvedeným směrem,“ popsal Martin Buček z týmu komunikace ŘSD. Přesun na novou odbočovací větev bude znamenat, že se řidiči vyhnou stávající stykové křižovatce, kde se tvoří často velké kolony. Odhadované náklady jsou 31 milionů korun, stavba je detailněji popsána v informačním letáku ŘSD.

Úprava křižovatky D8 Zdiby. Foto: ŘSD

Úprava křižovatky D8 Zdiby. Foto: ŘSD

Upravit bude nutné i navazující úsek silnice I/9 v celkové délce 548 metrů. V rámci stavby dojde na vyvolané přeložky inženýrských sítí (kanalizační přípojky, silnoproudá a sdělovací vedení), bude nutno postavit nový trubní propustek a rovněž se souběžně plánuje rekonstrukce technologické části čerpací stanice Zdiby. Stavba má začít příští rok. Termín zahájení bude závislý na dokončení přeložky vysokého napětí.

Na úpravu křižovatky má navázat i proměna silnice I/9. V úseku od D8 až do začátku obchvatu Líbeznice plánuje ŘSD její rozšíření na takzvaný střídavý třípruh, tedy uspořádání 2+1. „V rámci přípravy této stavby byly dokončeny terénní práce na předběžném geotechnickém průzkumu a dokončuje se zpracování získaných dat. Výsledky bychom měli obdržet v nejbližších dnech,“ dodal Buček. Stavba je naplánována na rok 2025. Odhadovaná cena za 2,1 kilometru dlouhou stavbu je 309 milionů korun, detailněji je popsána v informačním letáku.

Tagy D8 D8 MÚK Zdiby I/9 Ředitelství silnic a dálnic ŘSD
27 komentářů