LOT 3a leaderboard

ŘSD chce rozšířit osmnáct kilometrů D8 u Prahy na šest pruhů

Dálnice D8 u Prahy. Pramen: ŘSDDálnice D8 u Prahy. Pramen: ŘSD

ŘSD přidání dalších dvou jízdních pruhů vysvětluje rostoucím provozem i chystanými stavbami skladů podél dálnice. Očekává přes 70 tisíc aut denně.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) udělalo první krok k chystanému rozšíření dálnice D8 na třípruhové uspořádání v každém jízdním směru. Středočeskému krajskému úřadu poslalo do zjišťovacího řízení záměr na tuto stavbu. Kraj má teď posoudit, zda bude muset celá investice projít velkým hodnocením vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Takový závěr je velmi pravděpodobný.

Záměr se týká osmnácti kilometrů v úseku Zdiby – Nová Ves. Ve většině trasy je navržena pouze jedna verze s rozšířením na šířku 33 metrů, pouze u mostu přes Bakovský potok jsou dvě varianty. „Úsporná“ počítá s rozšířením mostních objektů, „Velkorysá“ s demolicí mostu a následně stavbou nového, širšího.

Stavba naváže na chystané úpravy mimoúrovňové křižovatky Zdiby, souvisí i chystanou stavbou Pražského okruhu. Samostatně chystá ŘSD ještě zpracovat záměry na úpravy křižovatky Odolena Voda a odpočívky Klíčany.

Velkým problémem pro rozšíření dálnice budou především hlukové normy. ŘSD už loni instalovalo nové protihlukové stěny okolo obce Úžice, chystá je okolo Vepřeku a Všestud, mají být až pět metrů vysoké. Stávající u Klíčan a Panenských Břežan mají být zbourány a vyměněny za nové, vyšší.

ŘSD vysvětluje rozšíření dálnice rostoucím provozem. „V řešeném úseku se intenzivně připravuje investorská výstavba, skladových hal a průmyslových zón v těsné blízkosti dálnice, což s sebou přinese nárůst intenzity dopravy, při které již bude současné uspořádání dálnice kapacitně nevyhovující,“ uvedlo v záměru. Denně v této části dálnice projíždí přes 50 tisíc aut.

Stát počítá, že provoz na dálnici dál poroste. ŘSD v textu záměru uvádí jako termín zprovoznění rok 2032, kdy by podle jeho propočtů mělo v úseku jezdit již přes 70 tisíc aut denně.

Tagy D8 Ředitelství silnic a dálnic ŘSD šestipruhová dálnice seznam uspořádání 3+3
112 komentářů