ŘSD chystá rozšíření silnice mezi Zlínem a Vsetínem, u Liptálu chce stoupací pruhy

Silnice I/69 u Sirákova. Foto: Google Street ViewSilnice I/69 u Sirákova. Foto: Google Street View

Stavba má začít v roce 2025.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) udělalo první krok v plánech na rozšíření silnice I/69 mezi Vsetínem a Zlínem. V úseku Liptál – Jasenná chce doplnit stoupací pruhy pro pomalá vozidla.

Záměr zveřejnilo ŘSD v registru oznámení EIA. Celkem projdou úpravou čtyři kilometry. ŘSD zatím předložilo čtyři různé varianty, které se liší technickým řešením i dopadem na životní prostředí.

Rozšíření stávající silnice je navrženo převážně do zářezových partií. Osa komunikace je navržena tak, aby sledovala průběh stávající vozovky. V místech, kde dochází k přiblížení silnice I/69 k zástavbě, je úprava silnice I/69 navrhována na stranu silnice odvrácenou od zástavby. Veškerá stávající napojení místních a účelových komunikací na silnici I/69 budou zachována.

Řešený úsek silnice I/69. Foto: ŘSD

Řešený úsek silnice I/69. Foto: ŘSD

ŘSD preferuje variantu se stoupacími pruhy, které budou ukončeny vždy před vrcholem Sirákova, a to vždy z každé strany. Návrh řeší také úpravy autobusových zastávek a provoz pěších v území. U autobusové zastávky Liptál, Lůžko má vzniknout podchod, na Sirákově pak lávka.

Podle ŘSD má úsek přes Sirákov charakter horské komunikace. Rozšíření má zlepšit plynulost provozu. Úsekem denně projede kolem sedmi tisíc aut. ŘSD podle dokumentace počítá se zahájením stavby v roce 2025.

Tagy I/69 Ředitelství silnic a dálnic ŘSD stoupací pruhy Zlín - Vsetín
30 komentářů