cargo

ŘSD chystá mezi Mladou Boleslaví a Nymburkem další obchvat

Vizualizace přeložky Krchleby - Nymburk na silnici I/38. Foto: ŘSDVizualizace přeložky Krchleby - Nymburk na silnici I/38. Foto: ŘSD

ŘSD chystá žádost o územní rozhodnutí, stavět chce v roce 2026.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zveřejnilo první vizualizace další stavby na silnici I/38, která by měla výrazně usnadnit a urychlit jízdu autem mezi Nymburkem a Mladou Boleslaví.

Po přípravě obchvatu Luštěnic jde o přeložku silnice v úsek Krchleby – Nymburk, která vyvede provoz jak z obce Krchleby, tak ze Všechlap. Pokud by se podařilo dokončit oba obchvaty, na trase zůstane už jen průjezd Vlkavou a Zavadilkou.

Celkem 5,4 kilometru dlouhý obchvat Krchleb a Všechlap tvoří přirozené pokračování dříve dokončeného úseku mezi Nymburkem a dálnicí D11. Na straně od Mladé Boleslavi tak bude obchvat začínat přibližně 800 metrů před obcí Krchleby a na opačné straně naváže na obchvat Nymburka. V trase se počítá s jednovětvovou mimoúrovňovou křižovatkou v Krchlebech, která umožní napojení silnice II/332 do Milovic. Další dva mosty v hlavní trase budoucího obchvatu řeší mimoúrovňové křížení s železniční tratí Nymburk – Jičín a se silnicí III/32926 Veleliby – Bobnice. Detailněji je stavba popsána v informačním letáku.

Trasa přeložky Krchleby - Nymburk na silnici I/38. Foto: ŘSD

Trasa přeložky Krchleby – Nymburk na silnici I/38. Foto: ŘSD

„Do konce tohoto roku bude hotov čistopis dokumentace pro územní rozhodnutí. Současně také probíhá inženýrská činnost za účelem získání potřebného územního rozhodnutí. O jeho vydání požádáme v průběhu roku 2022,“ řekl Martin Buček z týmu komunikace ŘSD. Zahájení výstavby plánuje ŘSD aktuálně na rok 2026. Odhadované náklady jsou 893 milionů korun.

Tagy I/38 I/38 Krchleby - Nymburk obchvat Ředitelství silnic a dálnic ŘSD seznam
30 komentářů