LOT_PRAGA_X-2021---WWW---III_728x90_new

ŘSD chystá na silnici I/38 další obchvat. Uleví Luštěnicím a Újezdu

Vizualizace obchvatu Luštěnic. Foto: ŘSDVizualizace obchvatu Luštěnic. Foto: ŘSD

ŘSD nyní počítá se zahájením stavby v roce 2025, žádá o územní rozhodnutí.

Ze silnice I/38 by mělo v příštích letech zmizet další problematické místo, které vyvede silnou automobilovou dopravu mimo zastavěnou oblast. Mezi Mladou Boleslaví a Nymburkem vznikne obchvat Luštěnic a Újezdu.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) s jeho přípravou pokročilo, na středočeském krajském úřadě požádalo o vydání územního rozhodnutí. Podle aktuálního plánu směřuje příprava stavby k zahájení v roce 2025. Místem projede kolem deseti tisíc aut denně.

Jde o 6,66 kilometrů dlouhou přeložku, která začíná ve směru od Mladé Boleslavi před Luštěnicemi a končí až za Bratronicemi. Vede západně od Luštěnic. Plánovanou součástí stavby je 5 mostů v hlavní trase, z nichž nejdelší přes říčku Vlkavu bude měřit téměř 137 metrů.

Na západ od Luštěnic vznikne i mimoúrovňová křižovatka se silnicí II/275, která přivádí dopravu od dálnice D10, bude jedinou v trase obchvatu. Umožní odvést tranzitní dopravu směrem na D10 bez nutnosti vjezdu do Luštěnic, jak je tomu doposud.

Trasa obchvatu Luštěnic. Foto: ŘSD

Trasa obchvatu Luštěnic. Foto: ŘSD

Současně zmizí i nutnost překonávat železniční trať z Mladé Boleslavi do Nymburka po železničním přejezdu, ŘSD počítá s vybudováním nadjezdu.

Odhadované náklady na stavbu jsou 758 milionů korun. Detailně je stavba popsána v informačním letáku. Na silnici I/38 se aktuálně staví obchvat obce Církvice a Havlíčkova Brodu.

Tagy I/38 obchvat Luštěnic Ředitelství silnic a dálnic ŘSD seznam
15 komentářů