ŘSD chystá architektonickou soutěž na podobu Suchdolského mostu

Lochkovský most na Pražském okruhu. Foto: Things to upload, CC BY-SA 4.0/Wikimedia CommonsLochkovský most na Pražském okruhu. Foto: Things to upload, CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons

Stavba klíčové části Pražského okruhu má začít v roce 2027.

Podobu nového dálničního mostu přes Vltavu v Praze-Suchdole určí mezinárodní architektonická soutěž. Suchdolský most bude součástí chystané stavby severní části Pražského okruhu mezi Suchdolem a Březiněvsí. Informoval o tom ministr dopravy Martin Kupka. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chce s jeho stavbou začít v roce 2027.

Plánovaná délka Suchdolského mostu, který bude umístěn mezi levým břehem Vltavy v Sedlci a pravým břehem řeky v Zámcích, je 606 metrů. Stane se součástí úseku SOKP 519 mezi Suchdolem a Březiněvsí.

Připravovaný Suchdolský dálniční most bude jednou z dominant severní části Pražského okruhu. Proto jsme se rozhodli jít při jeho přípravě cestou transparentní architektonické soutěže, ze které vzejde inženýrsky i architektonicky cenná stavba,“ říká ministr dopravy Martin Kupka. Mosty příliš často architektonickou soutěží u nás neprocházejí, jednou z výjimek je Dvorecký most v Praze, který se nyní staví.

„Jedná se z naší strany o další vstřícný krok směrem k zástupcům dotčených městských částí a obcí, abychom našli takovou variantu severních částí okruhu, která bude představovat co nejmenší zásah do okolí,“ dodává Kupka. Ministr prověří možnost vypsání architektonických soutěží i u dalších plánovaných mostních konstrukcí na trase okruhu.

ŘSD již dříve oznámilo, že přípravu severní části okruhu chce řešit najednou v rámci všech úseků. Letos by mělo dojít  k veřejnému projednání posouzení vlivu staveb severní části okruhu v úsecích Ruzyně – Suchdol – Březiněves na životní prostředí (proces EIA). „Cílem je získat stanovisko EIA do konce letošního roku tak, aby se následně mohly rozběhnout práce na podkladech pro dokumentaci pro vydání společného územního a stavebního povolení,“ uvedlo ministerstvo dopravy v tiskové zprávě.

Všechny tři úseky najednou

Proti stavbě lze očekávat velký odpor zejména od obcí a městských částí, kterých se trasa nové dálnice dotkne. Některé už napadají i stavby dalších úseků, které se jich netýkají. Například Dolní Chabry několik let protahují povolování pro stavbu úseku Běchovice – D1.

Nejvyšší správní soud  nedávno zamítl kasační stížnost samospráv, které zpochybnily vymezení několika částí budoucího silničního okruhu na severu Prahy od Ruzyně po Satalice. Generální ředitel ŘSD Radek Mátl nedávno na jednání tripartity uvedl, že všechny tři úseky chce ŘSD připravovat a stavět najednou. „V současné době příprava všech staveb souběžně probíhá a chtěli bychom v tom pokračovat. Samozřejmě v rámci přípravy se mohou objevit komplikace, které některou ze staveb zdrží, ale zatím je cílem stavby připravit a realizovat současně. Reálné to určitě je, teď je jen otázkou, v jakém čase vzhledem k stále přetrvávajícímu odporu se podaří stavbu připravit,“ řekl před časem Mátl.

„Úspěšná výstavba těchto důležitých a složitých dopravních staveb je závislá na dobré koordinaci mezi jednotlivými aktéry. Proto jsem rád, že se naše společná jednání s městskými částmi, která jsem zavedl po nástupu do funkce, jsou konstruktivní a daří se nám řešit hlavní problémy. Jsem s Prahou i našimi investičními organizacemi v kontaktu a všechny vzniklé problémy operativně řešíme,“ řekl Kupka.

ŘSD aktuálně počítá se zahájením všech tří staveb v roce 2027. Detailně jsou popsány v informačních letácích:

Úsek 520 Březiněves – Satalice

Úsek 519 Suchdol – Březiněves

Úsek 518 Ruzyně – Suchdol

Navrhovaná trasa Pražského okruhu Březiněves - Satalice. Foto: ŘSDÚsek pražského okruhu Suchdol - Březiněves. Pramen: ŘSDPlán trasy úseku 518 Pražského okruhu mezi Ruzyní a Suchdolem. Foto: ŘSD
Tagy D0 D0 518 Ruzyně - Suchdol D0 519 Suchdol - Březiněves D0 520 Březiněves - Satalice Ministerstvo dopravy Pražský okruh Ředitelství silnic a dálnic ŘSD Suchdolský most
92 komentářů