Rozhovor: Uznávat režijky? Musíme se chovat jako řádný hospodář, říká jihomoravský náměstek

InterPanter, Brno hlavní nádraží, foto: České dráhyInterPanter, Brno hlavní nádraží, foto: České dráhy

Jihomoravský kraj od začátku příštího roku chystá velké změny v regionální železniční dopravě. Ve vlacích má platit jen tarif IDS

Jihomoravský kraj od začátku příštího roku chystá velké změny v regionální železniční dopravě. Ve vlacích má platit jen tarif IDS JMK, na dvou linkách nově kraj zavede ve vlacích zóny pro cestující bez jízdenky. Novinky vzbudily velmi ostré reakce, zejména pak u železničářů kvůli omezené platnosti takzvaných režijek. „Nerozumím té kritice. Dlouhodobě se nám daří zvyšovat počty cestujících ve veřejné dopravě a jsme přesvědčeni, že i změny od ledna pomůžou cestování ještě dál zkvalitnit,“ říká náměstek hejtmana pro dopravu Roman Hanák.

Od ledna přecházíte na takzvanou brutto smlouvu, kdy bude plně riziko na vaší straně. Proč taková změna?

Tento model je v rámci autobusové dopravy již více než desetiletou praxí osvědčen, a protože jsme chtěli celou veřejnou dopravu v rámci IDS JMK sjednotit zavádíme tento model i pro regionální železniční dopravu. Díky tomu budeme mít kompletní přehled nad tržbami a nejsme odkázáni na to, co nám dopravce vykáže.

Znamená to, že v případě Českých drah jste měli pochybnosti o tom, co vykazují?

Neměli jsme přehled o tom, co vykazují jako tržby za jízdu našimi vlaky, a to se teď změní. Není důvod platit za něco, o čem nemáme komplexní přehled.

Roman Hanák, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro dopravu. Foto: JMK

Roman Hanák, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro dopravu. Foto: JMK

Nejhlasitějšími kritiky jsou železniční odboráři, protože výrazně omezíte platnost režijek. Proč?

Váš dotaz respektive konstatování není úplně přesné. Jihomoravský kraj nabídl vedení Českých drah uznávání jejich režijních jízdenek ve všech vlacích objednávaných JMK, avšak za určitých podmínek, neboť cestující s režijní jízdenkou ČD a.s., který neplatí klasické jízdné jako ostatní cestující, znamená pro JMK ztrátu v tržbách z prodeje jízdenek. Kraj přesto nabídl vedení ČD kompromisní řešení, spočívající v tom, že České dráhy budou odvádět paušální platbu za každého režijkáře, který bude využívat regionální dopravu objednávanou Jihomoravským krajem. Navíc je potřeba říci, že pro vedení ČD toto není nová informace, neboť problematika režijek byla jasně řešena v podmínkách výběrového řízení na dopravce. Dále je potřeba zmínit, že Jihomoravský kraj v žádném případě nepožaduje po ČD přenos této paušální částky na držitele režijek, což znamená, že je jen na rozhodnutí vedení Českých drah, jakou částku budou po držitelích režijek chtít uhradit a zda vůbec nějakou. Je proto zřejmé, že vedení odborů by mělo platnost režijních jízdenek řešit s vedením Českých drah a nikoliv s JMK, který není jejich partnerem při sociálním vyjednávání. Je to v podstatě analogie, jako kdyby třeba zedník na stavbě placené krajem měl nějaké rozpory se svým zaměstnavatelem a začal stávkovat kvůli tomu proti JMK.

Je ještě nějaká možnost, že ustoupíte v otázce režijek, jako jiné kraje?

Samozřejmě se dalším jednáním nebráníme, nicméně je potřeba si uvědomit, že kraj se musí chovat jako řádný hospodář a dodržovat platnou legislativu, což jsou pro nás nepřekročitelné limity. Domnívám se, že jezdit v JMK neomezeně vlakem ČD za 1.500 Kč je velmi seriózní nabídka, na kterou jiní cestující nemají šanci dosáhnout, neboť platí mnohonásobně více.

Nemáte obavy, že nakonec budete platit podstatně více, protože zaměstnanci ČD nebudou příliš motivovaní prodávat jízdenky na rozdíl od současné situace?

Nemáme, budeme mít zejména na začátku posílenou revizorskou činnost. Obdobné obavy jsme zaznamenali v minulosti v souvislosti s řidiči autobusů, když jsme tento model zaváděli v rámci autobusové dopravy. A mohu zodpovědně říci, že se vůbec nenaplnily.

Nakonec jste částečně ustoupili a navrhli ČD, že jejich tarif může platit, pokud budou garantovat tržby na současné výši. Máte ale jistotu, že ty tržby byly skutečné?

Někde jsme se odpíchnout museli, jde z naší strany o kompromisní návrh. Největší část příjmů budou tržby z jízdenek z krajského tarifu, ale chceme umožnit i to, aby u nás mohli vlakem cestovat lidé při jízdě z jiného kraje na jednu jízdenku. Až vznikne státní tarif, tento problém odpadne. Dráhy ale nakonec tuto nabídku odmítly.

Jak jste daleko v jednání o prodeji krajských jízdenek přes e-shop Českých drah?

ČD nám potvrdily, že ta možnost je a v současné době již řešíme pouze technikálie s tím, že tato účinnost bude již od 1. ledna 2020. Určitě je to pro nás zajímavá nabídka a pro cestující doplnění nabídky prodeje. Současně řešíme vylepšení vlastního e-shopu a aplikace.

Smlouva od ledna je na základě soutěže, do které se přihlásily jen ČD. O kolik budete platit za vlaky od ledna více?

V rozpočtu máme zhruba o 140 milionů korun více, takže zhruba miliardu korun.

Jak je to s platbami kompenzací za státní slevy pro studenty a seniory. Když se zaváděly, stát deklaroval, jak ušetří krajům díky nižší prokazatelné ztrátě. Projevilo se to u vás nějak?

V autobusech ano, ve vlacích v podstatě nijak. I to se změní od ledna, kompenzace budou plně JMK.

Velké emoce vzbudil takzvaný usměrněný nástup, tedy rozdělení cestujících podle toho, zda mají jízdenku koupenou dopředu či nikoliv. Proč taková změna?

Je potřeba zdůraznit, že to bude jen na linkách S2 a S3. Není to náš výmysl, běžně toto funguje v jiných zemích. Jde o to, abychom zamezili úniku tržeb ze stanic, kde není pokladna. Dnes se běžně děje to, že když někdo nemá jízdenku, tak jde schválně na opačný konec vlaku a čeká, že nepřijde průvodčí. Pokud přijde, zaplatí běžnou cenu.

Nově budete mít pruhem označený prostor, kam mají nastupovat lidé bez jízdenky. Nemáte obavy, že vám naopak budou chodit tam, kde mají mít jízdenku, protože budou mít jistotu, že tam průvodčí nedorazí?

Budeme mít revizory, kteří budou kontrolovat i v těchto částech vozu. A na rozdíl od stávající situace budou platit pokutu za to, že lístek neměli, i když nastoupí na zastávce, kde pokladna není.

Pro řadu cestujících změna přinese přesto zdražení, protože v některých případech bude dojíždění na integrovaný tarif dražší než na tarif Českých drah. Co říkáte této kritice?

Je pravdou, že v některých relacích ke zdražení dojde. Na druhou stranu je v ceně na rozdíl od tarifu ČD i jízdenka na městskou hromadnou dopravu. Nově jsme navíc zavedli i jízdenku na krátké vzdálenosti do šesti kilometrů, která dosud v nabídce chyběla a tyto rozdíly by měla výrazně snížit. Na druhou stranu je třeba také říci, že pro nemalou část cestujících se doprava zlevní. Celkově lze říci, že se tímto opatřením sjednocuje celý tarifní systém v rámci IDS Jihomoravského kraje.

Neřešili jste i zdražení samotného tarifu?

Otevřeli jsme to nedávno, protože jsme nezdražili od roku 2012. Navrhovali jsme zvýšení cen o 10 %, nicméně to bylo politicky neprůchodné.

Tagy IDS JMK Jihomoravský kraj Kordis JMK režijky Roman Hanák Top
390 komentářů